Atbildes, kuras tu meklē

Miniatūra

Izcelsme - itāliešu ‘miniatura'

Literatūrā – neliela apjoma tematiski un kompozicionāli pabeigts prozas vai dramatisks sacerējums ar pārdomu raksturu .No glezniecības aizgūts jēdziens neliela apjoma prozas, dzejas vai dramaturģijas sacerējumu apzīmēšanai. Miniatūrai raksturīgs stila lakonisms, formas virtuozitāte un saturisks dziļums vienlaikus.