Atbildes, kuras tu meklē

Ekspresionisms

(franču val. expression - izteiksme, izteiksmība)

Modernisma virziens tēlotājmākslā, arhitektūrā, literatūrā, mūzikā, teātrī un kino, kas radās ap 1910. gadu vācu un austriešu literatūrā (F. Kafka, G. Trākls, F. Verfels, K. Edšmids, agrīnais B. Brehts, J. Behers), tālāk izveidojās arī tēlotājā mākslā (F. Marks, u.c.; Latvijā J. Kazaka un J. Grosvalds). Pastāvēja līdz 1920. gadu vidum. Ekspresionisms saistās ar apziņas krīzes situāciju, kas valdīja Eiropā pirms Pirmā pasaules kara un tā laikā. Ekspresionisma sākotne meklējama Sērena Kirkegora darbos. Veidojās, noliedzot racionālo un uzsverot iracionālo dzīvē un pasaulē. Raksturīga kāpināta izteiksmība, kuras veicinātājs ir gan subjektīvs, gan sociālu iemeslu izraisīts pārdzīvojums. Neglītā, negatīvā un šausmu tematika sevišķi asi izpaudās kino mākslā, aizsākot šausmu filmu un film noir (melnās filmas) žanru. Kino ir visai daudzpusīgas iespējas uzburt ekspresionistisku gaisotni - augošas bailes, paniskas šausmas.

Ekspresionisms literatūrā radās kā reālistiskā tipa literatūras noliegums; visspilgtāk tas izpaužas dzejā un dramaturģijā. Ekspresionisma veidotās pasaules centrā ir haoss un vecā graušana, dabas ignorance, slavas dziesmas tehnoloģijām. Stils patētisks, retorisks, eksaltēts. Ekspresionisma literatūra ir spilgta un koncentrēta. Autoram svarīgi lasītājā radīt trauksmes sajūtu, tiek atainota deformēta pasaule un galējas emocijas (no šausmām līdz ekstāzei).

Ekspresionisms Latvijā nostiprinājās apmēram 1920. gadā. Galvenie ekspresionisma pārstāvji latviešu literatūrā ir P. Ērmanis, J. Sudrabkalns, R. Rudzītis, L. Laicens, Apsesdēls, A. Kurcijs, J. Veselis. Spilgtākās dzejas grāmatas ir 1920. gadā iznākušās J. Sudrabkalna "Spārnotā Armāda" un P. Ērmaņa "Es sludinu".

Izmantotie avoti

Izmantotā literatūra

1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R, 2003.

2. www.literature.lv

3. wikipedia

4. http://valoda.ailab.lv/kultura/vesture/kultura/uzsk20/teksts.htm

5. J. Kursīte Dzejas vārdnīca

6. V. Lukaševiča, S.Mickeviča, I. Sokolova Aktuāli literatūras teorijas jautājumi. Metodisks līdzeklis skolotājam, 2007.

7. Literatūra. Rokasgrāmata skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC, 2005.

8. Auziņa Literatūra 12. klasei. Skolotāja grāmata. Zvaigzne ABC, 2009.

9. A.Skalberga Skolotāja grāmata. Literatūra. 12. klasei. Metodisks līdzeklis. RaKa. 2001.

10. http://e-vidins.mywibes.com/literatura/eksistencialisms_absurda_literatura/