Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Fricis Bārda
Atrasto rezultātu skaits: 1

Otrā daļa Upīts Andrejs, Epika
... bārdu ... Frici,... Fricim ... Pagriezās turpu. Uguntiņa, Fricis un Gailis... Uguntiņa ar Frici cieši blakus, Gailis otrā pusē pretim. Uguntiņa ar vienu elkoni Fricim uzgūlusies un to pavisam uz galda saliekuse, otru roku Gailis pārstiepis galdiņam pāri — spaidīja, gredzenus ... vilka nost un ...