Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Virza
Atrasto rezultātu skaits: 3

Otrā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... darbiem ravēšana vismaz par nedēļu nokavēta, virza sazēlusi gara un trekna, cūkām sakapāšanai gan lieliska, bet pupas palikušas sīciņas, tai­sījās jau ziedos, galotnes aplipušas aizdomīgiem melniem putekļiem, droši vien šogad atkal smēceles noēdīs. Rāpo­jamais celiņš ... virzu pieaugušu sieciņvietu ...

Piektā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... virzu ... pašām istabas dur­vīm, aiznesa pie kūts klēpi virzas un sāka kapāt. Kalvicu Andrs galu galā bij pielabinājis Janku un aizvilka ari to pie siles. Osiene noskatīdamās bezcerībā locīja galvu. Tā viņš te nīka, tas mazais nabadziņš! Pusstopiņu piena, vairāk Tāle nevīžoja ... paņemt, no ...

Pirmā nodaļa Upīts Andrejs, Epika
... vagu pakaļ, kur viņa bij pārrāpojusi dārzā, virzu un sūrenes izravēdama. Lībai tas ņiprākais un niknākais, pat zvirbuli nelaida tuvumā savai mītnei. Bet it sevišķi lepna bij Liena uz to veco, kas katru gadu apmetās gobas cau­rumā un šogad skraidīja ar pakausī augšup izliektu spalvu. To viņam droši ...