Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 29

Aspazija Klasiķu autoru šķirkļi
Aspazija ... Aspazija ... Pēc atgriešanās Latvijā Raini un Aspaziju ievēlēja Satversmes sapulcē, Aspazija cīnījās par sieviešu tiesībām. Pēc Raiņa nāves 1929. gadā Aspazijas centās apkopot Raiņa literāro mantojumu. Dzejoļu krājums „Kaisītās rozes" (1936) viņu ierindoja ... galma dzejnieku ...

Kastaņola Rainis, Epika
... ASPAZIJAI ... dziesmas, Ziedu smaršā izzūdamam. Vēl reiz vārds Aspazijai Pēc skarbām sākuma piezīmēm lai Aspazija min arī maigāku vārdu par Kastaņolas dabu. "Par spīti visām likstām un uztraukumiem, lēni atzēla arī mūsu dzīvības saknītes, un tumšās varas, kas ap mums ... darbojās, tomēr ...

Zalkša līgava Lautenbahs Jēkabs, Liroepika
... Kaudzītes Matīsu un Pārstrautu Jāni.” Runājot par Aspazijas lugu “Zalša līgava”, nevar nepieminēt, ka sākotnēji bija paredzēts, ka ar šo tēmu un sižetu strādās Rainis. Aspazijai jau jaunībā, lasot Jēkaba Lautenbaha- Jūsmiņa pseidoromantisko poēmu “Zalkša līgava ... ”, bija radies impulss ...

Raiņa Pūt, vējiņi! Klasiķu darbu apraksti
... gada decembrī Rainis un Aspazija emigrēja uz Šveici, sākumā dzīvoja Cīrihē, martā apmetās uz dzīvi Kastanjolas ciematā (tagad Lugāno pilsēta) pie Lugāno ezera. Arī uzturoties Šveicē, Rainis dzīvoja līdzi notikumiem Latvijā. Sadarbībā ar Jauno Rīgas teātrī tapa un šajā teātrī izrādītas viņa ...

Tālas noskaņas zilā vakarā Rainis, Lirika
... smaršaini manim virsū birs Tavas mīlas baltie ziedi... Aspazija Kopš garas mūžības Bet nekustošais ķermenis Ne mīlas sajūt, ne naida Viņš, atsalis un sastindzis, Guļ slēgtām acīm un gaida. Viņš gaida siltas asaras, Kas tam uz krūtīm lai litu, Viņš gaida kopš garas mūžības, Lai celtos uz gaviļu ...

Raiņa Indulis un Ārija Klasiķu darbu apraksti
... gada 31. decembrī Rainis un Aspazija emigrēja uz Šveici. Emigrācijas laikā Rainis aktīvi sazinās ar draugiem un domubiedriem, daudz strādā un ilgojas pēc dzimtenes. Sadarbībā ar Jauno Rīgas teātri tapa un teātrī tika izrādītas lugas "Zelta zirgs" (1909), "Indulis un Ārija" (1912), "Spēlēju, dancoju ...

Raiņa publicistika Rainis, Epika
... Vēstneša" uzbrukumiem.) Gētes "Fausts" Aspazijas un Raiņa tulkojumā iznāk "Mājas Viesa Mēnešrakstā" un tiek puškots labāko mākslinieku bildēm. Krievu prese (arī galvaspilsētas lielākās avīzes "Novoje Vremja" un "Novosti") izsacījās drīz pēc iesākuma īsti atzinīgi par šī ... lielā darba tulkojumu ...

Rainis Klasiķu autoru šķirkļi
... Pliekšāns iepazinās ar Elzu Valteri - dzejnieci Aspaziju, kas jau tolaik bija populāra dramaturģe. Šī tikšanās radīja pavērsienu dzejnieka dzīvē - Aspazija atklāja dzejnieku Raini un lika viņam noticēt, ka vientulībā rakstītā dzeja ir īsta māksla. No pieklājīga un iestīvināta ... jurista un ...

Saules gadi Rainis, Lirika
... māsa, Līdz ar citiem lieciniekiem. Par to kauju Aspazija Tagad joko: "Vīrs kā briedis, "Gailis tevi noknābt spēja, "Sievietēm bij jāglābj tevi." "Tu pat nejaud' dullu mušu "Nodzīt sev no degungala; "Un tu biji cauru mūžu "Cīnītājs pret visiem mošķiem!" Lūk, ar gaili tā bij lieta ... - Visu skaidri pastāstīšu ...

Jaunromantisms Klasiķu literatūras virzieni
... Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F. Bārda. Jaunromantisms sazarojas un modificētā veidā turpinās arī 1920.- 30. gados. (J. Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunromantismu teorētiski pamatojis F.Bārda ( Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata centrālproblēma , 1909 ...

Nozagtā gliemežnīca Čaklais Māris, Epika
... ir sava sadzīve, ko tad nu stiepj dzejolī. Bet ne Aspazija, ne Cvetajeva, kas dzīvoja daudz smagākā sadzīves īstenībā, sadzīvi savā dzejasdzīvoklī neielaida. Nemeklējot būtiskus kontaktus ar otru cilvēku, ar sabiedrību, visa “iešana dziļumā” var izrādīties pati parastākā seklība. Hermētiska ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (3)

Dzeltu laiks Belševica Vizma, Lirika
... gada 25. decembris. Rainis un Aspazija aiziet trimdā. Jau atšūpojies visupēdējs zars Pēc putna pēdējā. Ne plaiksnas vairs, ne skaņas. — Tā milža miesas pamet prāts un gars, Un paliek stingums. Trula neatmaņa. Ne domas — aizdomas. Mežs smagi šņāc. Zem biežņām ledus pakalpīgie čirksti. Ne aizbrēkties ...

Saulains stūrītis Aspazija, Lirika
... mīlēs, tad tā būs mana mūža saldākā alga. Aspazija 1909. g. 16. novembrī

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... bet izraut šo dzirksti no savām krūtīm nevar. Aspazija kādā dzejolī saka, ka dzejnieks ir velna nepieņemts un Dieva atraidīts, un Rainis to pašu domu vēl skaidrāki un skaudrāki ir izteicis savā dienasgrāmatā drīzi pēc tam, kad bija atgriezies Latvijā un kad pirmais sajūsmas vilnis, kas, viņam ierodoties ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Saulains stūrītis Aspazija, Lirika
... lasītājiem, lai Kastaņolas saule spīd pār visiem. Aspazija Dubultos 1934. g. 12. janvārī