Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Fricis Bārda
Atrasto rezultātu skaits: 14

Bārda Fricis Klasiķu autoru šķirkļi
Fricis Bārda (1880-1919) Fricis Bārda dzimis 1880. gada 25. janvārī Pociemā, "Rumbiņos". Brālis Antons Bārda (1891-1981), arī dzejnieks. Līdz piecpadsmit gadu vecumam F. Bārda gājis ganos. Šajā laikā viņš vairāk „runājies" ar sauli un mākoņiem, ar vēju un mežu, nekā ... Bārdu ... Fricim ...

Bārdas dzeja Klasiķu darbu apraksti
Friča Bārdas dzejas raksturojums Fricim Bārdam piemīt apcerīga un līdzsvarota daba. Viņš ir viens no spilgtākajiem gadsimta sākuma latviešu jaunromantiķiem. Turklāt viņš ir vienīgais tā laika romantisma teorētiķis. F. Bārda ir sarakstījis programmatisku apceri „Romantisms ... kā mākslas un pasaules ...

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... Bārdas ... — Bart, jūs sakāt? — Fricis Bārda, profesora kungs. — Velns lai parauj, kas tas par tādu? — Fricis Bārda ir latviešu jaunromantiķis, ko ietekmējusi vācu literatūra. Es mēģinu savā disertācijā konstatēt, cik lielā mērā viņš savā lirikā izteicis ... sevi un cik lielā mērā ...

Pieci pirksti Zālīte Māra, Epika
... — Tā taču nav taisnība! Fricis Bārda vairs neskaitās ideoloģiski kaitīgs. Un vai es to slēpju? — Mamma kliedz, paķērusi grāmatu. — Kurš to ir rakstījis? — Tētis kliedz. — Fricis Bārda! — Laura skaidro, bet neviens neklausās. — Kāda tam nozīme, ka nav taisnība? Kāda tam nozīme, kurš ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... sasista, mēs svešumā kā tauta būsim zuduši. Fricis Bārda mūsu tautas likteni tēlojis skaistā līdzībā: Dāvids Zaula priekšā, ko Jāzeps Vītols izveidojis par vienu no savām bagātākajām kora dziesmām. Zauls ir drūms, nikns un nelaimīgs. Vienīgi Dāvidam dziedot, tumsa no ... viņa atkāpjas un ...

Zelts Upīts Andrejs, Epika
... bārdu ... Frici,... bārdiņu ... Pagriezās turpu. Uguntiņa, Fricis un Gailis... Uguntiņa ar Frici cieši blakus, Gailis otrā pusē pretim. Uguntiņa ar vienu elkoni Fricim uzgūlusies un to pavisam uz galda saliekuse, otru roku Gailis pārstiepis galdiņam pāri — spaidīja, gredzenus ... vilka nost ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (5)

Mūžības skartie Čaks Aleksandrs, Liroepika
... Friča,... Bārdā ... labdzimtība - Saka strēlnieki un mirklī pazūd. Bārda pusē. Virsnieks skatās bļodā Vienu mirkli platām, stulbām acīm, Bet tad skaļi iekliedzas un nogriež Ar to pašu savu bārdas nazi Gaiļa kāju, bļodā augšupslieto, Vāri kūpošo un valgmes pilno. ... Tad to, labi abām rokām ...

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... bārdu ... kungs sirmiem, kupliem matiem un gludi sasukātiem bārdas kušķiem zem ausīm. Bez tam malās sakārtas un uz palodzes saliktas lie­kās bārdas, ūsas un bizes. Augšā stāvēja plakāts: Še pārdod parūkas masku ballēm un lauku teātriem. Arī Andrs atzina, ka mati būtu ... jāapgriež, — Anna ...

Hamlets Šekspīrs Viljams, Dramaturģija
... bārda ... vai brauci uz Dāniju, lai bārdā man murminātu? Ak mana jaunā kundze un jaunkundze! Pie svētās dievmātes, kopš pēdējo reizi jūs redzēju, jūs esat tikusi tuvāk debesīm par veselu pirksta platumu. Lai dievs dod, ka jūsu balss nebūtu zaudējusi savu skanīgumu kā nodilusi ... nauda. Esiet sveicināti ...

Kliedzošie korpusi Laicens Linards, Epika
... bārdiņa ... bārdiņas ... dauzīti blatni krievi — viens stipri līdzīgs pēc bārdiņas un izskata Krašeņiņņikovam, kā kurpnieks no pagraba darbnīcas, kur visu mūžu novārdzis sēdēdams. Otrs platu bārdu, nebēdnieka un pārdrošnieka izskatā, ļoti bīstams. Tie abi tikko ... bija pārvesti no ...

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... Balzac) Onorē de (1799—1850), franču rakstnieks Bārda Fricis (1880—1919), latv. dzejnieks Barons Krišjānis (1835—1923), latv. folklorists, rakstnieks Baumaņu Kārlis (1835—1905), latv. komponists, literāts Bergmanis ( Bergman ) Ingmārs (1918—2007), zviedru režisors Bergsons ( Bergson ) AnrI (1859 ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Ugunszīme Repše Gundega, Epika
... Friča ... satraukts, sēdēja pie manas gultas un braucīja bārdu: — Viss būs labi, Erickiņ! Eižens paēda pusdienas un, man ne vārda neteicis, aizbrauca. Anna nopakaļus aizstiepa maisu ar gurķiem un tomātiem, ko aizvest Magdai. * Pēc vairākām dienām vēlreiz aizkātoju līdz Šubinu ... villai. Ziņkāre ...

Zemdegas Ezera Regīna, Epika
... bārda ... Pāri par trīsdesmit! Kopš friču laikiem. Cik ūdeņu nav aiztecējis, Jēziņ, cik labu draugu un caurumšvāģeru, cik nekrietneļu un sūdabrāļu nav ar kājām pa priekšu aiznesti, valdīšanas mainījušas, bērni izauguši, bet pašbrūvētais palicis, kā saka, mūžam strīpā. Un, apliecinot ...

Mauriņa Zenta Klasiķu autoru šķirkļi
... un romantisms" (1929), „Dostojevskis" (1931), „Friča Bārdas pasaules uzskats" (1938, doktora disertācija), „Baltais ceļš" (1935), „Saules meklētāji" (1938), „Dante tagadnes cilvēka skatījumā" (1937), 17 eseju krājumus, populārākie: „Pārdomas un ieceres" (1934), „Dzīves apliecinātāji" (1935 ...