Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 20

Poruks Jānis Klasiķu autoru šķirkļi
... Poruks ... tomēr ir mūsu - latviešu Poruks," tā par Jāni Poruku rakstījis Vilis Plūdonis. Jānis Poruks dzimis 1871. gada 13. oktobrī Cēsu apriņķa Druvienas pagasta "Prēdeļos". Viņa tēvs Jēkabs Poruks bija saimnieks, vēlāk pagasta vecākais. Jānis Poruks mācījies Druvienas ... Porukā ... Poruka ...

Jāņa Poruka stāsti Klasiķu darbu apraksti
Jāņa Poruka prozas raksturojums Jānis Poruks pirmais lauza stereotipu par latviešu prozu kā lauku dzīves aprakstītāju. Poruka pirmā publikācija ir stāsts "Purvaiņos" laikraksta "Dienas Lapa" literārajā pielikumā (1888). Rakstnieka pirmais spilgtākais darbs bija garais stāsts "Pērļu ... Porukam ... ...

Jāņa Poruka dzeja Klasiķu darbu apraksti
Jāņa Poruka dzeja Jāņa Poruka dzejā emocionāli piesātināta ir mīlestības lirika, kurā dominē sapņaina un estētiska pielūgsme, garīgās šķīstības alkas ... un elēģisks "pasaules ...

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... Poruka ... Puškinu un Balzaku, Gēte — senos grieķus, mūsu Poruks — Vāgneru, Gēti un Šekspīru, Rainis izauga Gētes aktīvā apbrīnā un mūsu jaunākā dzejnieku paaudze — Poruka un Raiņa apbrīnā. Rakstniekus un filozofus, kā vispār visus kultūras cilvēkus, var sadalīt ... divās grupās atkarā ...

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... skaidrības ilgu simbolu līdz mūsu apziņai novedis Poruks, un neaizmirsīsim, ka Poruks ir «celms, no kura izauga visa latviešu modernā dzeja». Stāstā «Baltās drānas» viņš uzminēja savas tautas īpatnību, izteica vārdos to, ko visi līdz tam neapzinīgi juta un kas pēc viņa ... kļuva par visas latviešu ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (3)

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... pamata motīvi Raiņa mākslā» (1928) un «Jānis Poruks un romantisms» (1929). Pēdējo asi kritizēja Edvarts Virza, pārmetot Z. Mauriņai vācisku orientāciju. Doktora eksāmens Z. Mauriņa specializējās literatūrzinātnē un gatavojās izstrādāt doktora disertāciju jau 1929. gadā,... , kad viņa papildināja ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Jaunromantisms Klasiķu literatūras virzieni
... sākuma jaunromantiķi ir J.Poruks, K.Skalbe (dzeja un lit. pasakas), J. Akuraters, Rainis ar krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F. Bārda. Jaunromantisms sazarojas un modificētā veidā turpinās arī 1920.- 30. gados. (J. Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunromantismu teorētiski ...

Mauriņa Zenta Klasiķu autoru šķirkļi
... pamata motīvi Raiņa mākslā" (1928), „Jānis Poruks un romantisms" (1929), „Dostojevskis" (1931), „Friča Bārdas pasaules uzskats" (1938, doktora disertācija), „Baltais ceļš" (1935), „Saules meklētāji" (1938), „Dante tagadnes cilvēka skatījumā" (1937), 17 eseju krājumus, populārākie: „Pārdomas ...

Akuraters Jānis Klasiķu autoru šķirkļi
... deklamēja savu tikko sacerēto "Caur parku izgāja Poruks, un mēs vēl te spriežam par dzeju..." Pēc tam šo brīnišķīgo dzejoli autora skandējumā esmu dzirdējis vairākkārt, bet nekad man tas nav radījis tik dziļu iespaidu kā toreiz pie Akuratera." Tradīcija pulcēt cilvēkus zināmā mērā turpinās arī ...

Humors un satira Rainis, Epika
... padzert tam patiktos, Kā dzejniekiem pieder, — pats Poruks to saka. — Bet kurš nu to negrib? — Tā pasaule traka. Ne bagātnieks vien grib, kam liktens tā likts, Pats prastākais kalps grib, ja nedod, ir pikts. Pēc tā visi plēšas: kā taukāki ēstu, Kā miesīgas slāpes vissaldāki dzēstu. Ne katrs tiek ...

Zelts Upīts Andrejs, Epika
... Poruka ... īgni nožāvojās un sāka nemierīgi kravāties... Poruka un Virzas dzejoļi... Eldgasta "Zvaigžņotās nak­tis" un "Vižņi"... Mirabo "Istabmeitas dienas grāmata"... Pšibiševska un Meterlinka raksti krievu universālbibliot as dzeltenajos sējumiņos... Tagad ne lasīt gribējās, ne skatīties. Apnicis ...

Mūza mājās Rainis, Lirika
... Eisim pertvaras perženge, Jungt abu kiemu! Jāņa Poruka piemiņai Prologs Poruka vakarā 12. oktobrī 1921 g. Mirdz balti-zili zvaigžņu miglāji, Slēdz mirdzu melni dziļi atvari, Gulst kārtu kārtām mūžu aizmūži.— No zvaigžņu miglājiem, no atvariem, No kārtu kārtu mūžu aizmūžiem, No saules puteklīšu ...

Liroepika | poēma Klasiķu literatūras žanri
... romantiskas poēmas ir arī Aspazijas "Saules meita", J. Poruka filozofiski apcerīgā "Zilizana sirdsdedze". Liriski dramatiskas ir O.Vācieša poēmas "Einšteiniāna", "Klavierkoncerts", M. Zālītes skatuvei domātās - "Pilna Māras istabiņa", "Tiesa" un "Dzīvais ūdens". 4. Liriskā poēmā atšķirībā no liriskā ...

Skalbe Kārlis Klasiķu autoru šķirkļi
... iepazinās arī ar Antonu Austriņu, Jāni Akurateru, Jāni Poruku, bet galvenais ar Lizeti Erdmani, kas kļuva par dzejnieka sievu. Ērgļos K. Skalbe sarakstīja dzejoļus "Cietumnieka sapņi" (1902), "Kad ābeles zied" (1904), tur tapusi arī viena no viņa populārākajām pasakām "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties ...

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... Andrs taisni asarām acīs ieminējās par Poruku Jāņa «Pērļu zvejnieku» — protams, to viņš neteica, ka, pirmoreiz lasīdams, kopā ar to melno dāmu žēli no­raudājās pie Anša Vairoga kapa. Izrādījās, ka arī to Ošu Andrejs pazina, tikai neatzinīgi pagrozīja galvu: ko viņš te līgsmojot par tādu ...