Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Veidenbaums
Atrasto rezultātu skaits: 15

Veidenbaums Eduards Klasiķu autoru šķirkļi
Eduards Veidenbaums (1867-1892) Eduarda Veidenbauma dzīve pēc viņa nāves apaudzēta leģendām - viņam piedēvēts gan alkoholisms, gan nešpetna daba. Arī viņa nāves iemesls ir pavisam parasts - tuberkuloza pneimonija. Savā dziļākajā būtībā Veidenbaums bija noslēgts cilvēks. Viņa ... Veidenbaumam ... ...

Eduarda Veidenbauma dzeja Klasiķu darbu apraksti
Eduarda Veidenbauma dzeja Eduards Veidenbaums nodzīvojis tikai 24 gadus, bet viņa lielās darbaspējas apliecina lielais literārais mantojums, ko viņš atstājis. Par viņa izglītotību liecina izcilā astoņu (daži autori min pat divpadsmit) svešvalodu un vijoļspēles prasme, ekonomiskas ... un citas publikācijas ...

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... Veidenbauma ... dzīslotiem pirkstiem, zāle noklusa pa­visam. — Nu nāks Veidenbaums! — viena no tām čet­rām izdvēsa kā ģībdama. — Mosties, mosties reiz, svabadais gars, celies un sa­lauzi kalpības spaidus!                      Vareni basa balss pērkoņi ... dārdēja pāli klausītāju ...

Piemineklis kazai Bērziņš Uldis, Lirika
... 1976 TAS PATS DZEJOLIS To Veidenbaums, bet tūliņ pazaudēja, un ierakumā kāds, bet citi nopīpēja, nav aplēšams no skaitļu sakarībām — tu velti visu rītu šļūkā čībām, nav folklorizējies, un velti taujāt tautā, sen kapos brūtes; klusums kam lai jautā? tai ziņģei jābūt ... esmē ierakstītai ...

Epifānijas Ziedonis Imants, Epika
... Un tad ienāca tāda doma prātā: varbūt tā sala Veidenbaumam, kad viņš visu ceļu veda to savu dzeju līdzi, kas taču arī ir kā tāda sniega pika, visu siltumu paņēma līdz pēdējam. — Kā tu domā, vecais, vai Veidenbaums nomira ar sniegu rokās? — Neķēmojies! Svied prom! Dabūsi reimatismu, — teica ...

Valmieras puikas Rozītis Pāvils, Epika
... Veidenbaums,... «Dzimtenes kalendārs») un grāmatas. To vidū — E. Veidenbauma pirmie Kopoti raksti (E. Treimaņa-Zvārguļa redakcijā, 1907—1908), Valmieras skolotāja un novadpētnieka V. D. Baloža «Jumeras leja un viņas ievērojamākās vietas» (1909). Sapņu grāmatas (sapņu izskaidrojumi) un Mīlestības ...

Jelgava 94 Joņevs Jānis, Epika
... — Alu negribi? Gluži kā Veidenbaums es iemainīju nāvi pret alu. Iztaisnojos, izbaudīdams savas stiprās kājas, un devos pie Gata. Jau pēc diviem soļiem nez kur sapinos un kritu. Sasitu roku. Visi skanīgi iesmējās, izņemot Evu, jo viņai nebija humora izjūtas. Paskatījos — tā bija tā baisā  yo-yo  aukla ...

Dievišķīgās rotaļas Virza Edvarts, Lirika
... Eglīts, Rainis, Skalbe, Akurāters tur. Un Fallijs, Veidenbaums, kas kalpoja man bijā, Nu bauda nemirstību saldu Ellzijā. Bet tu ej atpakaļ, kur lejā kustas bars! Papriekšu topi meistars un tad tiesā, gars! Ik latviets acis bola, dzirdot tavus metrus! Tev mūžam pieminēt Virgilija heksametrus. Kam, tevis latviskotiem ...

Bēdas uz nebēdu Elsbergs Klāvs, Lirika
... vakars vienalga rīts *** ak raugiet šo padebesi tur Veidenbaums vientulīgs mīt un vieglītēm aizķerdamies saule tam cauri spīd vieglītēm aizķerdamies atstaigā pavasaris un kādu mirklīti vēlāk sarosās puķes un zari bet piedod ak mantīgais dārzniek kas tulpes uz tirgu nesi bija tāds dzejnieks viņš drusciņ ...

Nozagtā gliemežnīca Čaklais Māris, Epika
... spilgtus iespaidus uz mani atstājuši Šneideres Veidenbaums, Stungures Rainis, Skrastiņa Adamsons), bet autora siltā klātbūtne, vienalga, vai tas būtu Petera smagnējais zemnieka skaitījums, Ziedoņa it kā nevērīgais, bet būtībā prasīgi koncentrētais lasījums, Lisovskas romantiskās meditācijas mikrofona ...

Reālisms Klasiķu literatūras virzieni
... Latviešu literatūrā – E. Veidenbauma dzejā, V. Lāča, bet jo īpaši A. Upīša romānos. Latviešu literatūrā reālismam bija divi attīstības posmi – agrīnais (1870–1818), ko var dēvēt par ētisko un daļēji arī par sociālo reālismu (Māteru Jura „Sadzīves viļņi” brāļu Kaudzīšu „Mērnieku ...

Ezera Regīna Klasiķu autoru šķirkļi
... LPSR Tautas rakstniece (1981). Apbalvota ar Eduarda Veidenbauma prēmiju (1968), LPSR Valsts prēmiju (1972), ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). Kopš 2003. gada R. Ezeras mājās Ķeguma Briežos atklātas rakstnieces memoriālās istabas. 2007. gadā izdota Noras Ikstenas sarakstītā Regīnas Ezeras radošā biogrāfija ...

Dzejas izlase Čaklais Māris, Lirika
... Tas nemaz nav tik maz — Divdesmit pieci. Veidenbauma vecums (Kapsētā oši nošalc). Un vēl pēc diviem — Ļermontovu nošaus. Kā saka, jūsmas laiks jau aiz muguras, Kaut kam jau jābūt darītam. Un nevar visu atstāt vairs Parītam. Nokrita pirmā zvaigzne .. . Un, kad pulkstens divpadsmit sitīs, Mēs pamanīsim ...

Visādas pasakas Ziedonis Imants, Epika
... tagad tur dara, to prasiet Auķim. Adrese: Rīgā, Veidenbauma ielā 41/43, dzīv. 39. Visgrūtāk izvēlēties patēvu vai pamāti bija Ogu Lācim, jo — kur gan ir tik daudz ogu kā vasarā mežā? Bet rudeņos un pavasaros, un ziemā? Atdeva Lāci Zāļu Vecītei. Netālu no tirgus vārtiem ir Vecītes galds, pilns ...

Raiņa publicistika Rainis, Epika
... visizplatītākais bija Ed. Veidenbauma dzejoļu krājums. Hektografēti tika izplatīti: Socialdemokratiskās programas noteikumi, dažas nelielas brošuriņas un drīz vien uzsaukumi sīkākiem pulciņiem, kuri arī toreiz sāka nodibināties. Bija arī mēģinājumi rakstīta laikraksta nodibināšanai. Darbīgākie ...