Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Virza
Atrasto rezultātu skaits: 47

Virza Edvarts Klasiķu autoru šķirkļi
... Virza ... Virzu ... Virzas ... gadā franču valodā izdota Edvarta Virzas apcere par latviešu literatūru. Edvarts Virza miris 1940. gada 1. martā Rīgā, apbedīts Meža kapos. Uzņemta filma par E. Virzas dzīves pēdējiem gadiem „Pēdējā vasara" (1992, režisore S. Rikarde).

Barons Bunduls Zeiboltu Jēkabs, Epika
... Virza ... vidutāju viņš izraudzīja Virzēnu, stārastiņa Virzas slīpēto zēnu.. Virzas Pēteris mīlas lietās vairs nebija pirmziemnieks, no parautiem pusteikumiem vien viņš saprata, kas baronam prātā. Viņš veikli izpildīja uzdevumu, bet Līze smējās viņam taisni acīs: "Ko ... Virzām, kad viņi ...

Liroepika | poēma Klasiķu literatūras žanri
... Latviešu literatūrā poēmas rakstījuši A. Čaks, E. Virza, Rainis, V. Plūdonis, V. Strēlerte, I. Ziedonis, I. Auziņš, K. Elsbergs u.c. Šķir vairākus poēmas veidus: episkas, liriskas, dramatiskas, romantiskas. 1. Episkā varoņpoēma vai varoņeposs ("Īliada", "Odiseja", "Nībelungu ... dziesma", "Kalevala ...

Dvēseļu putenis Grīns Aleksandrs, Epika
... Virza ... virzās ... priekšu pirmais strēlniekpulks. Viņa rotas jau virzās cauri piesnigušam kārklu laukam. Un daugavgrīviešiem aiz muguras un sānis sāk celties kājās un gatavojas skrējienam uz vācu vaļņa pusi Klinsona vadītā pirmā kurzemnieku puse, abi Rīgas strēlnieku ... bataljoni; otram soļo ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (8)

Nozagtā gliemežnīca Čaklais Māris, Epika
... virza ... no “Balādēm par Matisonu”. Tie ir viņi, kas virza attīstību, — šie neprātīgie, “duflie”, “agrie”, nevis gludie, aprobētie, blazētie. “Es labāk iestāstu uz mirkli sev,/ ka debess nav,/ lai tikai nenolaistu to pār sevi / pārāk zemu.” Gadiem ejot, arvien plašāka, niansētāka ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... franču rakstnieks Stērste Elza (īst. v. Elza Liekna-Virza, 1885—1976), latv. dzejniece Strindbergs ( Strindbergs) Augusts (1849—1912), zviedru rakstnieks Svēdenborgs ( Swedenborg ) Emānuels (1688—1772), zviedru dabaszinātnieks, teozofs Šahts ( Schacht) Hjalmars Horass Grili (1877—... 1970), vācu tautsaimnieks ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Pozitīvisms Klasiķu literatūras virzieni
... kur pastāv kārtība un pienākums. (Piemēram, E. Virzas "Straumēni")./ - pagātne /Gan katra cilvēka, gan visas mājas dzīvi kopumā ik uz soļa pavada spēks, kam ir cieša saikne ar pagātni. Atgriešanās pagātnē ir saistīta ar harmoniju kā „nākotnes ideālu, kuru nevar atrast nekur ... citur kā pagātnē ...

Zvaigžņu lietus Ezera Regīna, Epika
... mazmazītiņš un caurspīdīgi bāls, apmēram tāds kā virzai, tomēr tā nebija virza. Pēc dažām dienām uzmirdzēja vēl viens, un pēc tam atvērās arvien jaunas un jaunas muslīna zvaigznītes. Kājslauķis bija sācis ziedēt. Un, iespējams, tikpat mierīgi un dabiski tas būtu noziedējis, ja Septiņos Gulētājos ...

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... darbiem ravēšana vismaz par nedēļu nokavēta, virza sazēlusi gara un trekna, cūkām sakapāšanai gan lieliska, bet pupas palikušas sīciņas, tai­sījās jau ziedos, galotnes aplipušas aizdomīgiem melniem putekļiem, droši vien šogad atkal smēceles noēdīs. Rāpo­jamais celiņš ... atstāts par šauru ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (5)

Simbolisms Klasiķu literatūras virzieni
... Rainis "Ave Sol"), apogeju sasniedza 1907. gadā (E. Virza "Biķeris", V.Eglītis "Ēlēģijas"), pazuda no literatūras skatuves ap 1909. gadu un īsu brīdi atdzima pēc desmit gadiem (Rainis "Uz mājām"). Simbolisma ietekmi jūt arī V. Plūdoņa, J. Akuratera, K. Štrāla daiļradē. Simbolisti ievieš virkni inovāciju ...

Bandavā Janševskis Jēkabs, Epika
... un tagad atkal Kurzemē baptisti ir tas spēks, kas virza, noteic un veido mūsu dzīvi, — tad tāds apgalvotājs atrodas ar visu savu gudrību uz malkas ceļa un tas nepazīst savu tautu: mūsu tautas neizsīkstošais pirmspēku avots ir viņas pagāniskais dzīvesprieks jeb, izteicot to pieklājīgākā veidā, viņas ...

Ārpuskrājumu dzeja Rainis, Lirika
... Kur mani no zemes kā akmeni rauj Un projām virza, Tur atkal atpakaļ zemē es krītu. Katra jūtu stidziņa sāp kā rauta, Kad manu, ka atlauzts esmu kā zars Un bez balsta karājos lejup. Visi mani darbi aug tev un tev paliek. Kur viens loceklis miesai top spēcīgs, Lūk, viss ķermenis piebriedis jūtas, — Kur ...

Domu varavīksne Mauriņa Zenta, Epika
... dažās literātu aprindās turējās ilgi. Edvarts Virza 1929. gadā pārmet autoriem, ka viņi iemetuši «veselu sauju netīrumu mūsu atdzimšanas laikmeta dzeju spogulī» un ka viņu darbā vērojama «pielāgošanās zemākiem instinktiem». Gluži cita tipa un formāta darbs — .Konstantīna Raudives «Silvestra ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (4)

Poēma par pienu Ziedonis Imants, Liroepika
... ir sieviešu kārtā — balanda, usne, pērkone, virza, vārpata? *** Kolhoza ēdnīcā aug milzīga mirte. Var lauzt, cik vajag. Bet kopēja saka : ja visi tā tūļāsies, mūsu kolhozs aizaugs ar mirtēm. *** Radu vecā vedeklu pēta: cītīgi cep, veikli vāra, galdu klāj ar puķīti vāzē. Papusdienoja, aizgāja ...

Raiņa publicistika Rainis, Epika
... virzīja ... virzīs ... Golo kā stiprākais apstāklis, kurš lugā citus virza uz priekšu. Bet arī viņš tiek vadīts no citiem apstākļiem, un tā loceklis, siedamies pie locekļa, rada smago ķēdi, ar kuru cilvēki piekalti pie vergu galeras "negrozāmās, spiedošās vajadzības". Viss tas vēl diezgan neskaidri ...