Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Ziemassvētku kaujas
Atrasto rezultātu skaits: 19

Dvēseļu putenis Grīns Aleksandrs, Epika
... kauja,... kauju ... kaujas ... uz telpas vidu, un abu brigāžu kopējais vadonis Ziemassvētku kaujā vairs lāgā neapzinās, vai vēl ir nomodā vai to pārņēmis miegs, Nupat tak te neviena nebij — adjutantam un ziņnešiem piekodināts modināt ģenerāli īsi pirms kaujas iesākuma,... kausies ... ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (4)

Bandavā Janševskis Jēkabs, Epika
... Kauja ... Maķedonijas ķēniņš Aleksandrs Lielais vadīja kauju pie Gaugamelas. — Ka Stīpnieku Jēkabs tika šai kaujā ievainots, kālab Maruta skrēja mājās pie mātes, un kālab vecāmāte deva tai cukura ūdeni. — Blēdība ar Trīnes bizes nogriešanu nāk gaismā. — Vecāmāte ... Ziemassvētkiem ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Klusie ciemiņi Grīns Aleksandrs, Epika
... kauju ... Piecpadsmit draugu, kas vēl bija palikuši viņa vadā pēc Ziemassvētku kaujām un sagaidījuši asiņaino 12. janvāri, kad Tīreļpurva dūņainais ledus juka kopā ar padebešiem un vācu mīnu grāvieniem, un vecais Kalniņš, spieķīti vienā, metamo granātu otrā rokā, ... veda savus zēnus virsū ...

Akuraters Jānis Klasiķu autoru šķirkļi
... kaujas ... laikā bija latviešu strēlnieku pulkos, piedalījās Ziemassvētku kaujās. 1918. gadā ievēlēts Nacionālā padomē (vēlāk Tautas padomē). 1919. gadā iecelts par Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direktoru (1920 - par vietnieku). Radiofona direktors (1930-1934). J. Akuraters bijis Latvijas ...

Raiņa publicistika Rainis, Epika
... kaujas ... svešatnes ieviesusies un nav īsts māju bērns. Vācijā ziemassvētki ir tikuši par vispārīgiem bērnu svētkiem, bet vēl piepaturējuši veco dabas svētku nozīmi. Spīdošā ziemassvētku eglīte attēlo ziemas saules vērsumu, no jauna mostošos dabu un iestaro cerību ... uz jaunu dzīvi garajā ...

Ziemas pasakas Skalbe Kārlis, Epika
... šovakar viņam gribējās visu to aizmirst, jo bij Ziemassvētku vakars. Un, kad viņš aizvēra acis, zaļš mirtes cers viegli atraisījās no viņa sapņiem, viņš skaidri redzēja to. Kautrie zari stiepās uz augšu un atgādināja eglīti. Kaut viņam būtu viens vienīgs mirtes zars vecā ... māla podā, viņš ...

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... riebums, un vēl nebij beigas, un vēl nemira nost... Ap ziemassvētkiem domāja, nupat, nupat jau būs. Pavasara šķīdoni gaidīja, cerēja, to taču vairs neizturēs — nekā. Kauli, dzīslas un āda, bet milzeņa dzī­vība tur turējās kā iekodusies. Tikai kad vecis norima kraukāt un ... raustīties, viņa pati ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (3)

Mežvidus ļaudis Janševskis Jēkabs, Epika
... aina kungu pilī Leidu kunga brālis bija nupat pa ziemassvētkiem no ārzemēm pārceļojis dzimtenē un, sēdot piederīgu pulciņā kamīna priekšā, kur kurējās spoža uguns, izstāstīja tiem īsumā savus piedzīvojumus un novērojumus svešās zemēs. Svarīgākais starp šiem stāstījumiem ... bija, ka Vācijā ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (3)

Dievišķīgās rotaļas Virza Edvarts, Lirika
... kaujās ... celts — nu nejaušībai ļauts, Jo visā Eiropā pa kauju laukiem seniem Kust karogi, iet pulki, lielgabali kauc. Man elpa aizraujas no asiņainās dramas. Un savā vientulībā, liekas, redzu es, Ka kaujoties arvien un nikni vaidēdamas Un Sitās pašas zvaigznes ari lec Bet laiks ... pie miera iet, ...

Bille dzīvo tālāk Belševica Vizma, Epika
... Ziemassvētku ... debesīs cirtās arī sarkanu ložu virknes. Gaisa kauja. Brīžiem prožektoru krustā iespīdējās zvaigznīte. Prožektori bija lidmašīnu noķēruši. Kā jūtas lidotājs prožektoru krustā? Zenītlielgabali šāva aizvilkdamies, bet pa tukšo. Un tad Bille caur gaisa kaujas ... troksni sadzirdēja ...

Iesien baltā lakatiņā Skujenieks Knuts, Lirika
... kaujas ... nemīlamām dziesmām ļauties un sveši raudāt kliegt un kauties un svešu ēst un svešu barot un klātpienestā gaismā starot un sveša sētasmala dusēt un sveši bezspēcīgi klusēt un tik tas vien no tevis paša tā gaisos aizkāpjošā dvaša tas ko mums nenogremdēt glāzēs ... tas ko mums nenogremdēt ...

Jelgava 94 Joņevs Jānis, Epika
... kaujamies.... precīzi izkliedza vārdus, kas bija strēlnieku parole Ziemassvētku kaujās. Te strēlnieku gariem vajadzēja sarosīties (un tie sarosījās). Bundzinieks vēl pa virsu uzgāza no visa spēka: takatakataka! Uz divām bočkām, protams. Pianists pilī, ķīmijas fakultātē, aizcirta klavieru vāku, ...

Jaunsaimnieks un velns Jaunsudrabiņš Jānis, Epika
... kauties ... papīros iesaiņotu dāvanu mazajiem. Tā gan bij Ziemassvētku dāvana, tomēr tik labi varēja noderēt jau šodien, ka vajadzēja tūlīt pasniegt. Ar kuplu padusi viņš iegāja namā. Krasts ar izbrīnēšanos noraudzījās sievā un bērnos, tāpat atbraucējos. Kā tie visi ... bija atdzīvojušies ...

Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas Plūdons Vilis, Epika
... kaujas ... Kaujos ... Pēc sniega uzkrišanas, zinu, nav ilgi jāgaida uz ziemassvētkiem. Tie mani mīļākie svētki. Gaidīt, zināms, gaidu viņus visus, jo viņi visi ir jauki: tā vasaras svētki, kur no rīta uzmosties mazā burvju mežiņā starp smaršainām ievām un jaunplaukušiem ... bērziņiem; tā lieldienas ...

Stāsti un noveles Ezeriņš Jānis, Epika
... Kauties ... Strādāja orķestris. Tas bij īsts kaujas lauks jaunajiem Marsa bruņiniekiem, kur demonstrēt visas iegūtās un iedzimtās īpašības. Še sākās reputācijas un karjeras; viena maza neveiklība pazudināja jaunekli uz vairāk gadiem, un 5. septembrī viņš saņēma jau kroņa ... dzīvokli Samarkandas ...