Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: pārnestas nozīmes
Atrasto rezultātu skaits: 9

Zemdegas Ezera Regīna, Epika
... nozīme.... cilvēka tieksme sargāt savu ādu. Tiklab tiešā, kā pārnestā nozīmē... O, tu zem šīm svilinoši ledainajām šaltīm vēl esi spējīgs uz filozofēšanu, pan Voicehovski! Jeb vai tas ir tā saucamais plikais entuziasms?... E-eh, velk dvēseli no miesām tikpat kā sātans ... nozīmes,... pārnestajā ...

Raiņa publicistika Rainis, Epika
... nozīme.... nozīmi ... viņš arī zina tikai divas nozīmes vārdam "sakas": rīki un dakšas, — bet "saka" nozīmē vēl daudz ko citu: linu sauju, tad Haspel, tad kādu Daugavas ieteku, — lai "cien. valodnieks" palūko atkal vārdnīcā, piem., Ulmaņa 245., 246. lpp. — "Fausta"... " tulkotāji varbūt ...

Hamlets Šekspīrs Viljams, Dramaturģija
... nozīmē ... Peļu slazds. Jā, bet kā? Pārnestā nozīmē. Šai lugā notēlota slepkavība, kas notikusi Vīnē. Gonzago ir hercoga vārds, viņa sievu sauc — Baptista. Jūs tūliņ redzēsiet, ka tas ir nelietīgs gabals. Bet kas par to? Jūsu majestāti un visus mūs, kam skaidra sirdsapziņa,... , tas neskar ...

Sōla Janovskis Gunars Anatolijs, Epika
... nozīmes ... saprast, vai šī piezīme bija domāta glaimīgā nozīmē. Sacēluši smagākās somas un koferus divričos, mēs izsoļojām uz ielas. Līdz ostmalai te nebija ne simts metru. Nepagāja ne desmit minūšu, kad koferi bija pārnesti uz laivu, atbraucēji novietojušies gan kabīnē,... , gan uz priekšējā ...

Bille dzīvo tālāk Belševica Vizma, Epika
... viņas ilgi spaidīja, grozīja, locīja kā no veikala pārnestas lelles, pētīdama, ko ar tādām var iesākt, ko nevar. Dauzīja ceļgalus ar mazu āmuriņu. Lika aizvērtām acīm vai nu trāpīt ar pirkstu degungalā, vai stāvēt izstieptām rokām. Visādi izdarījās. No vingrošanas viņas ... nebija atsvabināmas ...
+ Skatīt visus rezultātus no šī darba (2)

Cilvēki laivās Bels Alberts, Epika
... nozīme ... Protams, sacītais bija jāsaprot pārnestā nozīmē. Tās bija domu asakas, uzmanības reņģu galvas un pieklājības astes. Nabags? Mantiskās kategorijās vērtējot, mācītājs tiešām nebija bagāts. Ko viņš saņēma no draudzes? Galvenā nodeva natūrā bija labības sieks no sētas. Mācītājs ...

Stāstu izlase Apsīšu Jēkabs, Epika
... pašu veco "Vidzemes kalenderi". Ādams neskatījās pārnestam kalenderim ne virsū, bet tik bārās. "Kur to lai liek? Man viņa nevajag." "Bet te jau dienas tāpat iekšā kā "Laika grāmatā", un bodniekam citu vairs nebija," Ieva aizstāvēja savu pirkumu. "Liec tu viņu, kur tu gribi!" Ādams ... nozīmei. Kad ...

Vārnu ielas republika Grīziņš Jānis, Epika
... Še, lakā, lakā vēl..." Kauja būtu tikusi pārnesta uz sauszemi, bet norībēja pērkons pie pašiem mūsu deguniem, un bija jāpārtrauc, jo sāka no jauna šņākt lietus. Kad tas pārgāja un mēs ielaidāmies atkal jūrā, Milda, kura iekāpa pirmā, iekliedzās: jūras dibenā bija saplēsta ... pudele. Griezums ...

Bandavā Janševskis Jēkabs, Epika
... pārnesti ... ticību un pārliecību, bet izceldams svēta gara nozīmi arī visos laikos tanīs cilvēkos, kas pasaulē cīnījušies ar gara tumsību un citu ļaunumu, nesdami cilvēcei augstus ideālus, mācīdami tai augstus tikumus. "Katrā ļaunuma apkarotājā un labas lietas aizstāvī darbojas vēl šobaltdienu ...