Atbildes, kuras tu meklē

Bibliotēka svin simto dzimšanas dienu

Pieredzējusi dažādas varas un pierakstīta vairākos desmitos adrešu, bibliotēka piedzīvojusi krāšņu gadsimtu

Pildīt testu

2019 – LNB simtgades gads

Bibliotēkas dibina tie, kas tiecas pēc zināšanām un vēlas ar tām dalīties

Latvija nav izņēmums. Latviešu jau vairāk nekā pirms pusotra gadsimta dibinātās bibliotēkas ir stiprinājušas tautas vienotību un veidojušas nācijas pašapziņu.

Nepieciešamību izveidot nacionālu grāmatu krātuvi latviešu inteliģence aktualizēja jau pirms Latvijas valstiskuma pasludināšanas. Taču vēstures kolīzijas aizkavēja šo ieceru piepildīšanos. Daudz reālāka bibliotēkas izveide kļuva pēc Latvijas Republikas proklamēšanas. Bibliotēka ir dibināta 1919. gada 29. augustā.

LNB pārcelšanās uz Gaismas pili 2014. gadā iezīmēja jauna laikposma sākumu bibliotēkas pastāvēšanā. Tagad bibliotēka var veiksmīgi realizēt savu potenciālu, tās bagātības un vērtības ir pieejamas un atvērtas sabiedrībai, un tā ir tapusi par starptautiski atzītu nācijas attīstības un kompetenču centru.

1919. gads

1919. gads

1919. gada 29. augustā Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem lēmumu par Valsts bibliotēkas izveidi. Tās pirmais direktors ir Jānis Misiņš. 1920. gadā bibliotēkas grāmatu krājumā ir aptuveni 250 000 vienību.

1928. gads

1928. gads

Kopš izveidošanas bibliotēka mitinās dažādos agrākajos gadsimtos celtos Rīgas vēsturiskajos pieminekļos un citās ēkās. Jau 1928. gadā tiek izteikta ideja par jaunas, bibliotēkai piemērotas ēkas celtniecību.

1946. gads

1946. gads

Viens no totalitārās PSRS galvenajiem balstiem bija cenzūra. 1946. gadā Latvijas PSR Valsts bibliotēkā izveido Speciāli glabājamās literatūras nodaļu jeb specfondu pretpadomju un "novecojušās" literatūras glabāšanai.

1988. gads

1988. gads

Latvijas PSR Ministru Padome pieņem lēmumu par jaunas bibliotēkas ēkas celtniecību. 2008. gadā sākas ēkas būvniecība, un 2014. gadā Gunāra Birkerta projektētā Gaismas pils tiek atvērta apmeklētājiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas vērtības

Ieskats Gaismas pilī

"Mūsu laika vēstījums nākotnei ir pati Bibliotēka. Šim nākotnes izplatījumā sūtāmajam ceļiniekam vairs nav jāpievieno citas liecības par to, ka latviešu tauta pastāv – mēs sūtām nākotnē sevi visu, savas kultūras enerģiju, savas zināšanas, vēsturi un šodienu, jo tas viss ietverts Latvijas Nacionālās bibliotēkas saturā un veidolā. Mēs esam nākotnei izlasāmi." / dzejnieces Ineses Zanderes "Vēstījums nākotnes lasītājiem", kas 2008. gada 20. jūnijā tika ielikts LNB ēkas pamatu blokā iemūrētajā kapsulā.

Dainu skapis

Krišjāņa Barona radītais Dainu skapis, ko mēdz saukt arī par mūsu tautas DNS banku, ir apskatāms LNB 5. stāvā. Kā pasaules kultūras sastāvdaļa 2001. gadā tas ierakstīts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā sarakstā.

Digitālā bibliotēka

Pakalpojumu pieejamība digitālajā vidē ir viena no LNB prioritātēm, jo tieši šī vide daļai cilvēku kļūst ne tikai par primāro, bet dažkārt pat vienīgo informācijas ieguves kanālu. Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka − www.digitalabiblioteka.lv

Retās grāmatas

Krājumā iekļauj līdz 1850.g. izdotos iespieddarbus un vēlāk radītus darbus ar īpašām retuma pazīmēm – aizliegtus un vajātus izdevumus, klasiķu darbu pirmizdevumus, greznumizdevumus, īpašus eksemplārus ar atzīmēm.

Nac. enciklopēdija

Nacionālās enciklopēdijas svarīgākais mērķis ir sniegt latviešu valodā akadēmiskās vides pētniecības rezultātus sabiedrības vajadzībām, līdz ar to radot augsti ticamu informācijas kopumu. Nacionālā enciklopēdija − www.enciklopedija.lv

Uzzini vairāk par Latvijas Nacionālo bibliotēku!

Izpildi testu, uzzini vairāk par Latvijas Nacionālo bibliotēku, izaicini draugus!