Atbildes, kuras tu meklē

Par spēli

Erudīcijas spēle "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!" ir noslēgusies

No 2021. gada 22. marta līdz 4. aprīlim noritēja tradicionālā sabiedrības aptauja "Latvijas gada monēta 2020". Sabiedrības balsojumā par gada monētu tika izvēlēta ekoloģijas tēmai veltītā kolekcijas monēta "Liepas lapa". Monētas grafiskā dizaina autors ir arhitekts Mārcis Kalniņš, bet plastiskā veidojuma autore ir Ligita Franckeviča.

Vienlaikus ar aptauju letonika.lv aicināja visus piedalīties erudīcijas spēlē - pārbaudīt zināšanas par pagājušajā gadā izlaistajām monētām un vērtībām, par kurām tās stāsta, un pacīnīties par balvu - kolekcijas monētu "Personiskā brīvība".


Erudīcijas spēles rezultāti!

No 439 spēlētājiem izlozē piedalījās 297 spēles dalībnieki - tie, kuri bija pareizi atbildējuši uz visiem spēles jautājumiem un norādījuši pārstāvēto bibliotēku/skolu.
Balva: kolekcijas monēta "Personiskā brīvība", grafiskais dizains: Beate Šņuka.

Izloze noteica 5 spēles uzvarētājus:

Līga Lukjanska, Ogres Centrālā bibliotēka,
Ieva Eglīte, Baložu pilsētas bibliotēka,
Inta Vīksna, Nākotnes bibliotēka,
Renāte Kārkliņa, Mazsalacas pilsētas bibliotēka,
Velga Birkenšteine, Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka.

Šo monētu saņems arī 5 bibliotēkas:

Bibliotēkas, kuras visaktīvāk rosinājušas savus lasītājus piedalīties spēlē, kā arī medijos un sociālajos tīklos popularizējušas "Latvijas Gada monēta" aptauju un spēli ir:

Kategorijā „Pagastu bibliotēkas”:
Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka (vadītāja Indra Goba),
Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka (vadītāja Sarmīte Dreiblate),
Kategorijā „Mazpilsētu un novadu bibliotēkas”:
Riebiņu novada Centrālā bibliotēka (vadītāja Olga Ribinicka),
Pļaviņu novada bibliotēka (vadītāja Ineta Grandāne),
Kategorijā „Reģionu galvenās bibliotēkas”:
Aizkraukles pilsētas bibliotēka (vadītāja Valentīna Laizāne).

Iepazīsties ar spēles infografiku!


Erudīcijas spēli rīko sabiedrība Tilde, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas Banka.