Atbildes, kuras tu meklē

Noteikumi

Spēle norisinās virtuālajā vidē portālā www.letonika.lv.
Spēle ilgst no 2018. gada 5. marta līdz 7. maijam

Dalība spēlēLai piedalītos spēlē, dalībniekiem ir jāreģistrējas.
SVARĪGI: Spēlēt var ikviens, bet par balvām sacenšas tikai skolēni, kas reģistrējoties būs norādījuši savu skolu.
Tāpēc, ja esi skolēns, reģistrējoties spēlei, neaizmirsti norādīt savu skolu un klasi! Lai arī spēles mērķauditorija ir 5.-12. klašu skolēni, piedalīties spēlē un saņemt balvas drīkst arī jaunāku klašu skolēni. Klašu un skolu reitinga aprēķināšanā ņemsim vērā visus (un tikai tos) skolēnus, kas reģistrācijā būs norādījuši, ka pārstāv attiecīgo skolu/klasi, sākot jau no 1. klases.
Pirms uzvarētāju paziņošanas, spēles reģistrācijas dati tiks pārbaudīti.

Reģistrējoties ir jānorāda reāla e-pasta adrese (e-pasta adreses netiks publiskotas), kas tiks prasīta katru spēles reizi.
Spēlētāji, kas nav skolēni (vai reģistrējoties nav norādījuši savu pārstāvēto skolu), spēlēt var, bet balvu izcīņā nepiedalās.

Spēles norises laiks

Spēle risinās trīs kārtās.
Pirmā kārta sākas 5.martā plkst. 15:00 un noslēdzas 26. martā plkst. 15:00.
Otrā kārta sākas 26. martā 15:00 un noslēdzas 16. aprīlī plkst. 15:00.
Trešā kārta sākas 16. aprīlī 15:00 un noslēdzas 7. maijā plkst. 15:00.

Rezultātu aprēķins
Spēlētāja rezultāts tiek aprēķināts un reģistrēts automātiski.
Spēlē ir 10 jautājumi. Punktus piešķir par pareizajām atbildēm un par spēlei patērēto laiku. Par katru pareizu atbildi tiek piešķirts 1 punkts. Ja tiek atbildēts pareizi uz visiem spēles jautājumiem, spēlētājs par to saņem 10 punktus. Papildu punkti tiek piešķirti arī par ātrumu. Par katru sekundi līdz 200 sekunžu laika robežai, spēlētājs saņem 0,01 bonusa punktu. Šādi var iegūt līdz pat 2 bonusa punktiem. Šie bonusa punkti tiek summēti ar pareizo atbilžu punktiem, tādējādi iegūstot dalībnieka spēles rezultātu.
Vienai klasei rezultāts summējas no visu attiecīgas klases spēles dalībnieku rezultātiem. Vienai skolai rezultāts summējas no visu attiecīgās skolas spēles dalībnieku rezultātiem.
Dalībniekiem rezultāti tiek vērtēti katrā kārtā atsevišķi un visā spēlē kopā - summējot visu trīs kārtu rezultātus.

Spēles žetoni
Katrs spēlētājs dienā var spēlēt vairākas reizes.
Spēles sākumā spēlētājs savā virtuālajā spēles kontā saņem 3 spēles žetonus. Par katru spēlēšanas reizi ir "jāmaksā" viens žetons. Katru dienu tieši pusnaktī virtuālais konts automātiski tiek papildinās, lai tajā būtu 3 žetoni. Konts tiek papildināts līdz 3 žetoniem neatkarīgi no tā, cik žetonu spēlētājam kontā tobrīd ir. Šos 3 žetonus dienas gaitā katrs spēlētājs drīkst tērēt jebkurā viņam ērtā laikā.
Spēli ikviens dalībnieks varēs izspēlēt atkārtoti, jo jautājumi katrā spēlē būs atšķirīgi, dodot iespēju uzzināt daudz jauna, sacensties ar citiem un daudzpusīgi iepazīt latviešu valodu un literatūru.

Uzvarētāji
Individuālie dalībnieki
Katras kārtas noslēgumā tiek noteikti trīs mēneša sparīgākie cīnītāji jeb 3 augstāko rezultātu īpašnieki - atbilstoši spēlētāju topam. Vienādu rezultātu gadījumā veiksim izlozi.
Letonika.lv komanda katrā kārtā vienam dalībniekam piešķirs nelielu pārsteiguma balvu nominācijā "Valodas nokauts" - ceram uz kādu izcilu valodas šedevru!
Spēles noslēgumā maijā apbalvosim labāko skolēnu, klasi un skolu. Cīņas lielmeistars ir viens skolēns, kurš 3 kārtu kopvērtējumā būs ieguvis lielāko punktu skaitu. Tātad katram dalībniekam tiks sasummēti viņa trīs spēles kārtu labākie rezultāti.
Spēles noslēgumā tiks noteikta erudītākā skola, tas ir, tā skola, kura iegūs augstāko dalības reitingu jeb punktu skaitu. Katras skolas punktu skaitu veido visu skolas pārstāvēto spēlētāju rezultātu kopsumma trīs kārtās. Katram spēlētājam katrā kārtā tiek ieskaitīts viens vislabākais rezultāts, un šie rezultāti tiek summēti pa visiem spēlētājiem, trijās kārtās kopā. Kopsumma tiek dalīta ar skolas skolēnu skaitu (2016./2017. mācību gada IZM dati), tādējādi iegūstot skolas reitingu. Uzvarēs tā skola, kurai būs visaugstākais reitings.
Trāpīgākā un gudrākā klase būs uzvarētāja klašu konkurencē. Klases punktu skaitu veido tās spēlētāju rezultātu kopsumma trīs kārtās. Katram spēlētājam katrā kārtā tiek ieskaitīts viens vislabākais rezultāts, un šie rezultāti tiek summēti pa visiem klases spēlētājiem, trijās kārtās kopā. Kopsumma tiek dalīta ar klases skolēnu skaitu. Uzvarēs tā klase, kurai būs visaugstākais reitings.
SVARĪGI:Pirms uzvarētāju paziņošanas, spēles reģistrācijas dati tiks pārbaudīti.

Apbalvošana
Katras kārtas uzvarētājus paziņosim un apbalvosim nedēļas laikā pēc kārtas noslēguma.
Spēles uzvarētājus - Cīņas lielmeistaru, Trāpīgāko klasi un Erudītāko skolu - paziņosim un apbalvosim pēc 14. maija.

Papildinformācija par spēli:
Baiba Altena, 67605001, letonika@tilde.lv,

PIEKRIŠANA PERSONAS DATU NODOŠANAI UN PUBLICĒŠANAI
Reģistrējoties spēlei un apstiprinot, ka dalībnieks ir iepazinies ar spēles noteikumiem, dalībnieks piekrīt nodod spēles organizētājiem šādus datus par sevi: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, skolu, klasi. Spēles organizētājiem ir tiesības spēles lapā un spēles informatīvajās lapās (tajā skaitā Facebook lapā, bet ne tikai) un preses relīzēs publicēt šādus spēlētāju personas datus: vārdu, uzvārdu, skolu, klasi.