Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Zane Cīrule

Baložu pilsētas bibliotēka

10.99
2Ieva Eglīte

Baložu pilsētas bibliotēka

10.98
3Anna Lemeševska

Baložu pilsētas bibliotēka

10.98
4Rasma Dombrovska

Baložu pilsētas bibliotēka

10.98
5Tālis Koskevičs

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.95
6Sarmīte Dreiblate

Ērgļu bibliotēka

10.95
7Ināra Silvāne

Baložu pilsētas bibliotēka

10.95
8Inese Vīle - Bērziņa

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.94
9Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

10.93
10Inese Barone

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.93
11Pēteris Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.93
12Aija Kārkliņa

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.93
13Dainuvīte Markelova

Baložu pilsētas bibliotēka

10.93
14Ivars Lunders

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.93
15Inga Šreibere

Ērgļu bibliotēka

10.93
16Irina Piterāne

Apes bibliotēka

10.93
17Žanna Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.92
18Natālija Liepiņa

Baložu pilsētas bibliotēka

10.92
19Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.92
20Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.92
21Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

10.92
22Janis Viksne Viksne

Nākotnes bibliotēka

10.92
23Dzintra Cepure

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.92
24Annika Vīksne

Nākotnes bibliotēka

10.92
25Kristers Vīksne

Nākotnes bibliotēka

10.91
26Terēza Kaimiņa

Ērgļu bibliotēka

10.91
27Liene Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.91
28Renāte Kārkliņa

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.91
29Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.91
30Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.91
31Jānis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.91
32Mārcis Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.91
33Raimonds Jasinskis

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.91
34Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

10.91
35Voldemārs Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.9
36Laine Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.9
37Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

10.9
38Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.9
39Maija Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.9
40Līvija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.9
41Aivis Krūmiņš

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.9
42Edmunds Eglītis

Baložu pilsētas bibliotēka

10.9
43Mairis Rasčevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.9
44Gunta Bērziņa

Ērgļu bibliotēka

10.9
45Ralfs Vīkse

Nākotnes bibliotēka

10.9
46Ritvars Šreibers

Ērgļu bibliotēka

10.9
47Inga Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.89
48Kristers Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.89
49Biruta Ivanova

Baldones novada bibliotēka

10.89
50Kaspars Kurmis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.89
51Inese Meire

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.89
52Agita Jasinska

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.89
53Zanda Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.89
54Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.89
55Silvija Kurme

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.89
56Everita Rasčevska

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.88
57Raina Vīksne

Nākotnes bibliotēka

10.88
58Jurģis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.88
59Anda Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

10.88
60Agrita Leite

Apes bibliotēka

10.88
61Elīza Puriņa

Apes bibliotēka

10.88
62Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.88
63Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.88
64Ilga Gruntmane

Durbes pilsētas bibliotēka

10.88
65Ansis Brūvers

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.88
66Alvis Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.88
67Jānis Āris Vindulis

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.88
68Santa Skudra

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.87
69Dainis Līvmanis

Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka

10.87
70Līva Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.87
71Skaidrīte Brūvere

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.87
72Liena Blūma-Smeile

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka

10.87
73Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.87
74Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.87
75Sandra Kondraškova

Apes bibliotēka

10.87
76Dailis Vilnītis

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.87
77Viktors Saule

Vestienas bibliotēka

10.87
78Rozīte Saule

Vestienas bibliotēka

10.87
79Evita Jeļisejeva

Vestienas bibliotēka

10.87
80Māris Leiboms

Vestienas bibliotēka

10.87
81Raivis Rasčevskis

Pelču pagasta bibliotēka

10.87
82Anna Krūmiņa

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.87
83Flēra Ārente

Vestienas bibliotēka

10.86
84Agris Eizentāls

Vestienas bibliotēka

10.86
85Gunta Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.86
86Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

10.86
87Aldis Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.86
88Ziedītez Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

10.86
89Regīna Rožkova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.86
90Inita Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

10.86
91Rita Remeika

Nākotnes bibliotēka

10.86
92Iveta Cēbure

Baldones novada bibliotēka

10.86
93Rūsiņš Otersons

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.86
94Māra Zvirgzdiņa

Ogres Centrālā bibliotēka

10.86
95Dāvis Greļevskis

Latgales Centrālā bibliotēka

10.85
96Aldis Krūmiņš

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.85
97Ritvars Ancāns

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.85
98Ingūna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

10.85
99Dita Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.85
100Anna. Ancāne

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.85
101Sigita Šuste

Varakļānu tautas bibliotēka

10.85
102Viktorija Ogorodņikova

Vestienas bibliotēka

10.84
103Agnese Ģērķe

Vestienas bibliotēka

10.84
104Biruta Vītoliņa

Vestienas bibliotēka

10.84
105Maija Vilnīte

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.84
106Lūcija Lībiete

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.84
107Līga Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

10.84
108Inita Lejiņa

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka

10.84
109Uldis Ogorodņikovs

Vestienas bibliotēka

10.84
110Ārija Ozola

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.84
111Antra Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.84
112Artūrs Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.84
113Ina Romāne Romāne

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Avots"

10.84
114Leontīna Sileniece

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

10.84
115Kristiāna Bojane

Umurgas bibliotēka

10.84
116Inita Rozenbaka

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.84
117Jūlija Vaivode

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.83
118Andris Ozoliņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.83
119Agita Opincāne

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.83
120Laila Viežauska

Nīgrandes pagasta bibliotēka

10.83
121Zane Justīne Jasinska

Rožupes pamatskola

10.83
122Inta Vīksna

Nākotnes bibliotēka

10.83
123Daina Smeile

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.83
124Eva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.83
125Vija Jakubsone

Apes bibliotēka

10.83
126Zane Berga

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

10.83
127Lilija Kirilova

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

10.83
128Anta Klints

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

10.83
129Marina Karasjova

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.83
130Ligita Vītoliņa

Vestienas bibliotēka

10.83
131Maija Ārente

Vestienas bibliotēka

10.83
132Austris Ārents

Vestienas bibliotēka

10.82
133Evita Šreibere

Vestienas bibliotēka

10.82
134Vladimirs Panass

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.82
135Anda Kaļva

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.82
136Marija Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.82
137Zigrīda Bikmane

Valles pagasta Valles bibliotēka

10.82
138Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

10.82
139Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

10.82
140Valdis Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.82
141Iveta Ragozina

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka

10.82
142Ērika Purviņa

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.82
143Dace Vācere

Zaļenieku pagasta bibliotēka

10.82
144Estere Ozoliņa

Vestienas bibliotēka

10.81
145Valērija Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.81
146Kārlis Ogorodņikovs

Vestienas bibliotēka

10.81
147Dainis Daugulis

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.81
148Lāsma Vītola

Vestienas bibliotēka

10.81
149Daina Kebbe

Vestienas bibliotēka

10.81
150Janīna Osipova

Apes bibliotēka

10.8
151Sanita Bogdanova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.8
152Mareks Šteins

Vestienas bibliotēka

10.8
153Jolanta Bardziņa

Vestienas bibliotēka

10.8
154Inna Kabare

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.8
155Arturs Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

10.8
156Līga Lukjanska

Ogres Centrālā bibliotēka

10.8
157Alma Denisova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.8
158Dāvis Krūmiņš

Pelču pagasta bibliotēka

10.8
159Inese Vīle - Bērziņa

Ērgļu bibliotēka

10.79
160Ilze Bojane

Umurgas bibliotēka

10.79
161Baiba Cielava

Vestienas bibliotēka

10.79
162Tija Mukāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.79
163Lidija Grāpīte

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.79
164Jūsma Ogorodņikova

Vestienas bibliotēka

10.79
165Rasma Ozoliņa

Nākotnes bibliotēka

10.79
166Dzintra Punga

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.79
167Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.79
168Una Ārente

Vestienas bibliotēka

10.79
169Indra Kārkliņa

Vestienas bibliotēka

10.79
170Iluta Ogorodņikova

Vestienas bibliotēka

10.79
171Marta Kārkliņa

Vestienas bibliotēka

10.78
172Līga Sondore Sondore

Varakļānu tautas bibliotēka

10.78
173Aija Hermane

Vestienas bibliotēka

10.78
174Elita Juberte

Ogres Centrālā bibliotēka

10.78
175Uģis Ogorodņikovs

Vestienas bibliotēka

10.78
176Anna Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.78
177Zinta Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.77
178Kristaps Āre

Vestienas bibliotēka

10.77
179Iveta Kārkliņa

Vestienas bibliotēka

10.77
180Aivars Cielavs

Vestienas bibliotēka

10.77
181Diāna Meluškāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.77
182Iluta Rudzāte

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.77
183Māra Saule

Vestienas bibliotēka

10.76
184Zane Vaļule

Latgales Centrālā bibliotēka

10.76
185Vitālijs Ribinickis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.76
186Jānis Antāns

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.76
187Mudīte Kaktiņa

Apes bibliotēka

10.76
188Dāniels Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.76
189Raitis Drullis

Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka

10.76
190Marija Giluče

Preiļu novada Saunas pagasta Smelteru bibliotēka

10.75
191Inta Strazdiņa

Sesavas pagasta bibliotēka

10.75
192Zane Locmele

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.75
193Ilga Pētersone

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

10.75
194Aija Zolmane

Grobiņas pilsētas bibliotēka

10.75
195Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.74
196Kristīne Vidže

Pļaviņu novada bibliotēka

10.74
197Velga Birkenšteine

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.74
198Laura Šrenka

Salacgrīvas novada bibliotēka

10.74
199Madara Šteina

Vestienas bibliotēka

10.74
200Olga Spirta

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.74
201Jānis Rudzāts

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka

10.73
202Anna Griga

Rožupes pamatskola

10.73
203Mārīte Pokšāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.73
204Lāsma Zariņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.73
205Estere Ozoliņa

Vestienas bibliotēka

10.73
206Anna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.73
207Rihards Kārkliņš

Vestienas bibliotēka

10.72
208Elita Ratniece

Ērgļu bibliotēka

10.72
209Santa Pikure

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

10.72
210Arturs Kukuls

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.71
211Irina Puzankova

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

10.71
212Jadviga Brokāne

Baložu pilsētas bibliotēka

10.71
213Iveta Some

Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēka

10.71
214Andris PĒRKONS

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

10.7
215Staņislavs Sidorovs

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.7
216Vita Eizentāle

Vestienas bibliotēka

10.7
217Janīna Krompāne Krompāne

Pļaviņu novada bibliotēka

10.69
218Silvija Kukule

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

10.69
219Andris Drullis

Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka

10.69
220Viktorija Pauniņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.69
221Vija Tihomirova

Rubenes bibliotēka

10.69
222Iveta Gureviča

Pļaviņu novada bibliotēka

10.68
223Inese Šarkovska

Rendas pagasta bibliotēka

10.68
224Iveta Mičule

Preiļu novada Līču bibliotēka

10.68
225Madara Ovarenko

Nākotnes bibliotēka

10.68
226Anita Zača

Alūksnes pilsētas bibliotēka

10.68
227Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

10.67
228Tamāra Nolmane

Rendas pagasta bibliotēka

10.67
229Alekss Apsītis

Pļaviņu novada bibliotēka

10.67
230Inga Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.66
231Nikola Kaģe

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.66
232Samanta Adamoviča

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.66
233Vladislavs Spirts

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.65
234Dana Lipenite

Pļaviņu novada bibliotēka

10.65
235Iluta Lūka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.65
236Nora Smirnova

Pļaviņu novada bibliotēka

10.65
237Silvija Ivanova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.65
238Ivars Locmelis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.65
239Inga Brikmane

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.65
240Otīlija Bīriņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.63
241Zane Kince

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotēka

10.63
242Daiga Baltmane

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Jaunsilavu bibliotēka

10.63
243Laura Andersone

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

10.63
244Anita Katiņa

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

10.62
245Ligita Ķekare

Valgundes bibliotēka

10.62
246Elīna Ķēniņa

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.62
247Ļubova Zakurajeva

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

10.62
248Samanta Strautiņa

Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka

10.61
249Kristīne Rulle Rulle

Pļaviņu novada bibliotēka

10.61
250Anna Volčeka

Nākotnes bibliotēka

10.6
251Vēsma Strautniece

Rendas pagasta bibliotēka

10.6
252Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.59
253Vladimirs Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

10.59
254Tatiana Nerushkina

Rīgas 71. vidusskola

10.59
255Aija Usne

Rendas pagasta bibliotēka

10.57
256Ojārs Bērziņš

Preiļu novada Līču bibliotēka

10.57
257Anna Romane

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

10.57
258Sindija Rudzīte

Ērgļu vidusskola

10.56
259Dzintra Miezīte

Rendas pagasta bibliotēka

10.56
260Aina Zonenberga

Grobiņas pilsētas bibliotēka

10.55
261Kristīne Ķilpe

Limbažu Galvenā bibliotēka

10.54
262Ineta Lesiņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.54
263Vija Tašiņa

Gulbenes novada bibliotēka

10.53
264Elga Komļeva

Pļaviņu novada bibliotēka

10.53
265Elita Tipaine

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.53
266Dace Rače

Elejas pagasta bibliotēka

10.52
267Vineta Grīnīte

Rendas pagasta bibliotēka

10.52
268Sigita Freimane

Rendas pagasta bibliotēka

10.52
269Kristīne Vindule

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.51
270Agita Leontjeva

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

10.5
271Inga Markule

Ventspils bibliotēka. Bērnu bibliotēka

10.5
272Gunta Pērkone

Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka

10.49
273Jolanta Vonda

Rendas pagasta bibliotēka

10.49
274Iveta Rācināja10.47
275Nikola Maļiņiča

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

10.44
276Kristīne Kļava

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

10.44
277Anda Vaivode

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.39
278Līva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.37
279Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.37
280sergejs kuzejevs

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.37
281Dzintra Punga

Jelgavas pilsētas bibliotēka

10.36
282VIDA INAPAITE

Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka

10.35
283Inguna Baško

Preiļu novada Līču bibliotēka

10.34
284Andra Poota

Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka

10.32
285Grigorijs Zakurajevs

Rīgas Centrālā bibliotēka

10.29
286Māra Kuļikauska

Bauskas Centrālā bibliotēka

10.29
287Irina Ničipurova

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Kauguru bibliotēka

10.28
288Līga Uļģe

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

10.28
289Valentīna Laizāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.27
290Ināra Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

10.22
291Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

10.21
292Silva Ūbele

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

10.16
293Vladimirs Govorins

Olaines Bibliotēka

10.12
294Jūlija Lukjanova

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka

10.11
295Inese Lindermane

Rendas pagasta bibliotēka

10.07
296Ina Balaņuka

Annas bibliotēka

10.06
297Solvita Līvmane

Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka

10.04
298Guntis Stiebriņs

Ērgļu vidusskola

10.02
299Ineta Grandāne

Pļaviņu novada bibliotēka

9.91
300Pārsla Ēberliņa

Nīgrandes pagasta bibliotēka

9.8
301Ārija Bergmane-Sprūdža

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

9.76
302Druvis Vāceris

Zaļenieku pagasta bibliotēka

9.74
303Lolita Kazāka

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

9.7
304Ainars Mankus

Saldus novada pašvaldības iestāde Saldus pilsētas bibliotēka

9.69
305Māra Bučkovska

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

9.69
306Andis Briedis

Pļaviņu novada bibliotēka

9.67
307Dace Briedīte

Zaļenieku pagasta bibliotēka

9.66
308Anda Krima

Stradu pagasta Stāķu bibliotēka

9.62
309Iveta Čodare

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

9.6
310Elvīra Lemešonoka

Viļakas Valsts ģimnāzija

9.59
311Māris Zabarovskis

Zaļenieku pagasta bibliotēka

9.59
312Jasmīna Lapa

Rīgas Franču licejs

9.57
313Arvīds Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

9.56
314Agija Miķelsone

Zaļenieku pagasta bibliotēka

9.52
315Jana Konopecka

Latgales Centrālā bibliotēka

9.51
316Valentīna Medne

Pļaviņu novada bibliotēka

9.5
317Vija Varslavāne

Zaļenieku pagasta bibliotēka

9.47
318Jānis Zaharevičs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

9.4
319Māra Bučkovska

Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka

9.35
320Solveiga Sāre

Aronas pagasta Kusas bibliotēka

9.34
321Aivis Vaļulis

Latgales Centrālā bibliotēka

9.33
322Andris Govorins Govorins

Olaines Bibliotēka

9.28
323Mihails Božko

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

9.27
324Aiva Zirne

Kocēnu pagasta 1. bibliotēka

9.26
325Ričards Auders

Rīgas Imantas vidusskola

9.04
326Sintija Maure

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

9.01
327Māris Rullis

Ogres Centrālā bibliotēka

9
328Vineta Šmite

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

9
329Vladimirs Zakurajevs

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

9
330Dina Sestule

Lubānas novada Meirānu bibliotēka

9
331Inga Romuša

Jelgavas pilsētas bibliotēka

9
332Ingars Neimanis

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka"

9
333Kristīne Bloka

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

9
334Laila Budreviča

Ludzas pilsētas ģimnāzija

8.73
335Olga Mosalova

Zaļenieku pagasta bibliotēka

8.73
336Daiga Ramanauska

Zaļenieku pagasta bibliotēka

8.62
337Iluta Kalniņa

Valmieras bibliotēka

8.6
338Dora Berga

Rīgas 31. vidusskola

8.59
339Einārs Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

8.52
340Iveta Šķepaste

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

8.45
341Lolita Lāce

Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka

8.44
342Inga Stiebriņa Stiebriņa

Ērgļu bibliotēka

8.43
343Ieva Bāliņa

Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta bibliotēka

8.36
344Andra Struka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

8.35
345Inga Lapiņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

8.03
346Ilga Baziļeviča

Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēka

8
347Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

8
348Sandra Stiene

Jelgavas pilsētas bibliotēka

8
349ANDRIS ROZIŅŠ

Pļaviņu novada bibliotēka

8
350Kristīne Peina

Vircavas pagasta bibliotēka

8
351Alvils Dūdiņš

Strenču pilsētas bibliotēka

8
352Eva Dzene

Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēka

8
353Gita Rozina

Pļaviņu novada bibliotēka

8
354Keita Kitija Pakalniņa

Madonas Valsts ģimnāzija

8
355Normunds Kristvalds

Pļaviņu novada bibliotēka

8
356Līga Gavare

Smiltenes novada bibliotēka

7.95
357Anastasija Pisarenko

Ņukšu pagasta bibliotēka

7.68
358Ritma Rutkovska

Pļaviņu novada bibliotēka

7.38
359Alise Bojane

Umurgas bibliotēka

7
360Māra Bučkovska

Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka

7
361Gita Elksnīte

Krustpils pagasta bibliotēka

7
362Ligita Iesalniece

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Jaunsilavu bibliotēka

7
363Ramona Kristvalde

Pļaviņu novada bibliotēka

7
364Vita Ozola

Ventspils bibliotēka. Pārventas bibliotēka

6.45
365Inese Zeltiņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka

6.23
366Dace Madalāne

Liezēres pagasta bibliotēka

6
367Jeļena Dusjavičiene

Latgales Centrālā bibliotēka

6
368Igors Gurevičs

Pļaviņu novada bibliotēka

6
369Ineta Kalnāre

Mazsalacas novada Sēļu pagasta bibliotēka

6
370Anita No bibliotēkas

Krapes pagasta bibliotēka

5.25
371Paula Molodavčenko

Ludzas pilsētas ģimnāzija

5.17
372henrijs pētersons

Rīgas 92. vidusskola

5.14
373Antra Ģēvele

Codes pagasta Codes bibliotēka

5
374Maija Semjonova

Alūksnes pilsētas bibliotēka

5
375Līga Kažemaka

Pļaviņu novada bibliotēka

5
376Teika Millere

Pļaviņu novada bibliotēka

4.09
377Eva Svīķe

Rīgas 84. vidusskola

3
378Sofija Bogdanoviča

Daugavpils 10. vidusskola

3