Atbildes, kuras tu meklē
Vēstures personības

1.   Kā sauc attēlā redzamo personu, kuru raksturo vārdi: "Dzīvodams Tērbatā, viņš pabeidza 3. Dziesmu svētkiem veltīto eposu - vienu no izcilākajiem latviešu literatūras sasniegumiem. Eposā vēsturiskās 13.gadsimta latviešu cīņas pret vācu iebrucējiem meistarīgi sasaistītas ar 19.gadsimta tautas etniskā apliecinājuma un valstiskās atbrīvošanās centieniem. Eposa tēlus un sižetu savā daiļradē vairākkārt izmantojuši arī citi latviešu rakstnieki, dzejnieki un komponisti."
 
Kopā 10 jautājumi 0:00