Atbildes, kuras tu meklē

Eesti-läti sõnastiku kasutamine

Eestikeelsete sõnade tõlkimine läti keelde

Sõna eestikeelse vaste või vastete leidmiseks sisestage otsinguväljale soovitud sõna ja klõpsake luubi ikooni või vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuvatakse otsingutulemite loend koos kõigi eesti-läti sõnastiku nende kirjetega, kus otsitud lätikeelne sõna esineb kas vastena, väljendis või näites. Kirje avamiseks klõpsake tulemite loendis vastava kirje nime. Kirje saate avada tavalisest kirjete loendist. Selleks klõpsake kirjete loendi kohal olevas tähestikus soovitud tähte ja liikuge loendis üles või alla. Järgmistele kirjetele liikumiseks klõpsake linki Järgmised kirjed ("nākamie šķirkļi"). Kirje avamiseks klõpsake tulemite loendis vastavat kirjet.

Eesti tähestiku tähtede sisestamine

Otsinguväljast vasakul on klaviatuuri ikoon. Ikooni klõpsamisel kuvatakse otsinguvälja all valitud tõlkesuuna klaviatuur, mille abil saate sisestada eesti tähestiku tähti (nt diakriitilisi märke).

Kas sõnastikust saab otsida ka käändevormis sõnu?

Jah, sõnastik tunneb ära ka käändevormis sõnad. See tähendab, et saate otsida kõiki eestikeelseid käändevormis sõnu. Näiteks sõna kuhja otsimisel kuvatakse tulemina põhivorm kuhjam (läti keeles kraut, sakraut, mest, samest) ja kuhi (läti keeles kaudze, guba).

Mida tähendavad lühendid ja erimärgid?

Diakriitilisi märke on kolme tüüpi: graavis (̀ ̀ ), akuut (΄) ja rõhumärk (‘ ), mis iseloomustab eesti keele häälduselemente. Liitsõna osad eraldatakse püstkriipsuga (|), näiteks kodu|maa ja raud|tee. Kirje nime kõrval sulgudes kuvatav number näitab käändkonda, kuhu sõna kuulub. Numbri klõpsamisel kuvatakse kirje nime käändkonna tüüpsõna käändevormid. Lühendeid kasutatakse kirje kohta täiendava teabe andmiseks (nt sõna kasutus, morfoloogia jne). Näiteks adv – adverb, dsk – ainult mitmuses kasutatav nimisõna, bot – botaanika.

Kuidas on sõnad kirjete loendis rühmitatud?

Kõik eestikeelsed lihtsõnad (kirjed) kuvatakse tähestikulises järjestuses. Levinumad liitsõnad kuvatakse mõttepunktidega eraldatult (nt eba ... ne ...., ebalahke – nelaipns). Põhivormist oluliselt erinevad sõnavormid kuvatakse tähestikulise loendina koos viitega põhisõnale (nt söe vt süsi).