Atbildes, kuras tu meklē
ZINĀŠANU PĀRBAUDEI UN MĀCĪBU VIELAS APGUVEI

Darba lapas izstrādājuši latviešu valodas un literatūras skolotāji, izmantojot letonika.lv un citus interneta resursus.
Esam apkopojuši arī letonika.lv kolektīva veidotos - interaktīvos zināšanu pārbaudes uzdevumus un resursus:

• mācību vielas apguvei
• zināšanu pārbaudei
• darbam klasē un mājās
• darbam individuāli un grupās
• pielāgojamas konkrētam saturam un mērķim
• kā idejas avots skolotājam
• kā citāds uzdevums skolēnam

Latviešu valoda un literatūra

Rīki radošumam

Latvijas vēsture

4 TESTI vēstures zināšanu pārbaudei │ 9. klasei

Erudīcijai

Veidosim kvalitatīvu mācību vidi kopā!

Aicinām pedagogus izstrādāt un iesūtīt darba lapas publicēšanai letonika.lv.
Ikviens pedagogs, kurš iesūtīs publicējamu darbu lapu, saņems apliecinājumu par publikāciju.

Sazinieties ar mums: letonika@tilde.lv