Atbildes, kuras tu meklē

Zemes dienai - 51

Atjaunot mūsu zemi -
tā ir tēma, kam veltīta 2021. gada Starptautiskā Zemes diena.

Jau kopš 1970. gada visā pasaulē tiek pievērsta uzmanība tam, ka mēs tērējam vairāk resursu, nekā planēta spēj mums nodrošināt!

Iepazīsti un izglāb planētu

Klimata pārmaiņas ir liels izaicinājums cilvēces nākotnei!

Fakti

Pasaulē
– Vidējā temperatūra: +0.8°C / 100 gadu laikā.
– CO2 daudzums un koncentrācija: augstākie 650 tūkst. gadu laikā.
– Katru gadu ledājos izkūst ap 390 miljardi tonnu ledus.
– Ļoti ticams, ka Pasaules okeāna līmenis pacelsies par 50cm.

Latvijā
– Pieaug dienu skaits, kad gaisa temperatūra sasniedz vismaz +25°C.
– Pieaug kopējais nokrišņu daudzums un dienu skaits ar stipriem nokrišņiem un ekstremāliem laika apstākļiem (stiprs vējš, sausums).

videsfonds.lv

Iemesli

Cilvēku darbības rezultāts
– Nav tik daudz zaļo augu, lai absorbētu CO2 un citas gāzes.
– Kopš 70.to gadu sākuma iznīcināti ap 653 000 km2 tropisko mežu.
– Naftas produktu, ogļu un gāzu izmantošana saimnieciskajā darbībā.

Saražotās gāzes aiztur saules siltumu Zemes atmosfērā - Zeme to neatstaro, un notiek atmosfēras sasilšana.

Dabas radītās klimata pārmaiņas notiek lēni - vairāku tūkstošu gadu laikā. Tās izraisa Saules aktivitātes maiņa, Zemes, okeānu un atmosfēras savstarpēja mijiedarbība.

meteo.lv prezentācija

Piesārņotāji

Nozares
– Enerģētika 80,7%
– Lauksaimniecība 8,72%
– Rūpniecība 7,82%
– Atkritumu apsaimniekošana 2.75%

Teritorijas
1. Ķīna
2. ASV
3. Eiropa

Darbības
– Naftas un gāzes produktu ražošana.
– Lietus mežu izciršana.
– Palmu eļļas ražošana.
– Gaļas lopu audzēšana.
– Patērētājkultūras kultivēšana.

lvportals.lv

Es varu

Izmantot "Zaļo enerģiju" - vēja, saules, viļņu, biomasas.

Pirkt mazāk produktus - salabojot un atkārtoti tos izmantojot, šķirojot un nododot otrreizējai pārstrādei.

Uzlabot māju siltumizolāciju, arī pie ārsienām pielīmējot siltumizolācijas plāksnes ar folijas pārklājumu, kas atstaro siltumu.

Izslēgt elektroierīces, kuras nelieto! Izmantot ekonomiskās spuldzes.

Braukt ar velosipēdu.
Stādīt kokus.

zalabriviba.lv

Uzzini un izglāb planētu Zeme!

Vēsture

1970. gadā 10% ASV iedzīvotāju devās ielās, lai pievērstu uzmanību rūpniecības radītajam vides piesārņojumam. Tā aizsākās viena no pasaulē vērienīgākajām pilsoniskās iesaistes kustībām.

earthday.org

Klimata rīks

Izpēti līdzšinējo un prognozēto nākotnes klimatu Latvijā.
Klimata pārmaiņu analīzes rīks attēlo 30 gadu vidējās vērtības. Atbilstoši izvēlētam nākotnes periodam, vari sekot līdzi klimata pārmaiņu nākotnes scenārijiem.

meteo.lv/klimatariks

Ekoloģija

Zinātne, kas pēta dzīvo organismu, tai skaitā cilvēka, attiecības ar vidi.
Organisms - jebkura dzīvības forma uz Zemes, kam piemīt vielmaiņa un spēja vairoties. Vide - viss, kas šo organismu ieskauj un ar to mijiedarbojas.

ekoloģija │ enciklopedija.lv

Ekosistēmas

Ekosistēma ir dzīvo organismu un vides kopums, kas mijiedarbojas kā vienota sistēma un pakāpeniski pārveidojas.
Latvijā ir: - jūras; - iežu;
- piekrastes; - upju un ezeru;
- purvu; - zālāju ekosistēmas.

ekosistēma │ enciklopedija.lv

IEPAZĪSTI UN IZGLĀB PLANĒTU ZEME

Dabas drauga piezīmes

Izvēlies pareizo atbildi un uzzini, kā Tu vari glābt planētu!

– Transporta veids, kas rada vismazāko piesārņojumu, ir   .. izvēlies pareizo ..  
– Laminēta karsto dzērienu krūzīte dabā sadalās aptuveni   .. izvēlies skaitli ..  gados.
– 2020. gada putns ir   .. izvēlies putnu ..  
– Lai saražotu vienu kg maizes, nepieciešami   .. izvēlies skaitli ..   litri ūdens.
– Elpojot cilvēks diennaktī izvada caur plaušām apmēram 13 m3 gaisa. Guļot cilvēks izelpā izdala ogļskābo gāzi 10 litri stundā, bet, strādājot smagu fizisku darbu, -   .. izvēlies daudzumu ..   litri stundā.
– Viens kubikmetrs koksnes augšanas laikā savāc 1 tonnu kaitīgās ogļskābās gāzes un izdala 0,7 tonnas skābekļa. Viens liels koks vienā dienā spēj saražot tik daudz skābekļa, cik nepieciešams   .. izvēlies skaitli ..   cilvēkiem.
– Siltumnīcefektu veicina   .. izvēlies atbildi ..   - izdalot metāna gāzi, kas aiztur siltumu 23 reizes efektīvāk nekā ogļskābā gāze CO2 .
– Amazones lietus meži klāj 5% zemeslodes un   .. izvēlies skaitli ..   Dienvidamerikas kontinenta.
– Katru gadu   .. izvēlies pareizo ..   tiek iznīcināti aptuveni 25 000-30 000 km2 tropisko mežu, tā ir aptuveni puse Latvijas teritorijas.
– Palmu eļļas ražošanas industrija gadā rada   .. izvēlies skaitli ..   reizes vairāk CO2 izmešu, nekā tos rada visa Latvijas saimnieciskā darbība kopā.