Atbildes, kuras tu meklē

Par "Igauņu–latviešu vārdnīcu"

"Igauņu–latviešu vārdnīcas" pamatā ir igauņu un latviešu valodnieka, tulkotāja un pasniedzēja Kārļa Abena (1896-1976) sastādītā un 1967. gadā izdevniecībā „Liesma” izdotā vārdnīca. Ar Latvijas Valsts valodas aģentūras atbalstu 2007. gadā vārdnīca ir pārskatīta – no tās izņemta liela daļa tipisko padomju propagandas šķirkļu, un tā ir papildināta ar aptuveni 2000 jauniem šķirkļiem, aptverot biežāk lietotos mūsdienu igauņu valodas vārdus. Vārdnīca ir papildināta arī ar ikdienā biežāk izmantotiem aptuveni 1000 terminu šķirkļiem. Vārdnīcā ir aptuveni 26 000 vārdu tulkojumu un izteicienu.

K.Abena vārdnīcu pārskatīja un papildināja igauņu un latviešu valodas speciālistes, tulkotājas un redaktores – Andra Kalnača, Ērika Krautmane, Jana Šteinberga-Ranki un Urve Aivare.

No vārdnīcas pirmā izdevuma ievada:

„Igauņu-latviešu vārdnīca ir pirmā šāda vārdnīca latviešu un igauņu leksikogrāfijā.
Vārdnīca domāta personām, kas mācās igauņu valodu, lasa šai valodā literatūru un periodiku, tulko no igauņu valodas latviešu valodā. Vārdnīca noderēs arī igauņu biedriem, kas vēlas iemācīties vai dziļāk apgūt latviešu valodu.
(...) Redakcija izsaka pateicību Tenu Karmam, kas ar savām vērtīgajām konsultācijām un aizrādījumiem ievērojami sekmējis vārdnīcas rediģēšanas darbu.”

Padarot šo vārdnīcu brīvi pieejamu elektroniskā formā, esam spēruši nākamo soli Baltijas tautu vienotības sekmēšanā!

Igauņu-latviešu interneta vārdnīcas publicēšanu ir atbalstījusi Valsts valodas aģentūra.