Atbildes, kuras tu meklē

Eesti–läti sõnastik

Eesti–läti sõnastik põhineb Karlis Abensi (1896–1976) sõnastikul. Karlis Abens oli eesti ja läti keele lingvist, tõlkija ja professor. Sõnastik on koostatud 1967. aastal ja selle andis välja kirjastus Liesma. Läti Keeleameti toetusel töötati sõnastik 2007. aastal ümber. Enamik nõukogude propagandaga seotud märksõnu on välja jäetud. Lisatud on aga ligikaudu 2000 uut märksõna, mis hõlmavad laialdaselt kasutatavaid tänapäeva eesti keele sõnu. Samuti on lisatud 1000 igapäevaterminit. Eesti-läti sõnastik koosneb umbes 26 000 sõnast ja väljendist.

K. Abensi sõnastiku on ümber töötanud ja täiendanud eesti ja läti keele lingvistid, tõlkijad ja toimetajad Andra Kalnača, Ērika Krautmane, Jana Šteinberga-Ranki ja Urve Aivare.

Katkend esimese väljaande sissejuhatusest:

„Eesti-läti sõnastik on esimene taoline läti ja eesti leksikograafias.
Sõnastik on mõeldud isikutele, kes õpivad eesti keelt, loevad selles keeles kirjandust ja ajakirjandust ning tõlgivad eesti keelest läti keelde. Sõnastikust võib kasu olla ka eestlastel, kes soovivad õppida või põhjalikumalt omandada läti keelt.
(...) Toimetus avaldab tänu Tõnu Karmale, kes väärtuslike konsultatsioonide ja näpunäidetega on aidanud seda sõnastikku toimetada.”

Meie jõupingutused muuta see sõnastik veebis vabalt kasutatavaks aitavad kaasa Balti riikide solidaarsusele.