Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: suiti
Atrasto rezultātu skaits: 13

suiti Enciklopēdiskā vārdnīca
... Jūrkalnes pagasts) katoļticīgie iedzīvotāji. Suiti saglabājuši daudzas senas novada kultūras iezīmes ...

Suitu kultūrtelpa Kultūras kanons
Suiti ... suitu ... suitos ... apģērbā) dēļ radies teiciens: "Saģērbies kā tāds suits.". Suiti ne tikai lepojas ar grezno tērpu, bet sekmē tā darināšanas prasmju saglabāšanu un atjaunošanu. 2008. gadā, iesaistoties visām paaudzēm, Alsungā atjaunota suitos gandrīz izzudusī ... suitiem ... ...

Muktupāvela Laima Bibliotēku un skolu mape
... Ē-ē-ē-ē-' -Ù-Ù-Ù-suiti : [sakarā ar 80.gadadienu kopš Alsungas (Kuldīgas raj.) dižsuitu dziedātāju viesošanās Rīgā un rakstu krāj. "Suitu identitāte" (sast. Janīna Kursīte) izdošanu] / Laima Muktupāvela // Diena.- ISSN 1407-1290. - Nr.259 (2005, 4.nov.), 19.lpp. Muktupāvela Laima. Falla monologi ...

Burdons Dzejas vārdnīca
... daudzbalsības veidu var gūt, atsaucot atmiņā, piemēram, Suitu sievu dziedātās kāzu apdziedāšanās dziesmas vai Rekavas sievu talku dziesmas. Otrā balss ir gari stiepta skaņa, kas parādās pēc teicējas posma katra panta otrajā pusē /../ Ja iedomājamies ...

Priedoliņš Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Arī teātrī spēlējusi, vienu brīdi „Suitu sievās” dziedāja. Un tad man tas pielipis arī drusku.” (No grāmatas „ Dzīvesstāsts un pašapziņa: mutvārdu vēsture Latvijā” ‒ LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012) Jānis rosināja draugus un pazīstamos rakstīt savas ... atmiņas, atziņas ...

Rečitatīvs Dzejas vārdnīca
... nemēdza dziedāt, bet parasti tikai rečitēt.” “Suitu visraksturīgākais dziedāšanas veids ir “uz ē” - saucēja sāk tekstu, to atkārto locītāja. Pārējie dalībnieki locītāju pavada ar vienbalsīgu garu skaņu “ē”, kas pie pēdējās jeb priekšpēdējās teksta frāzes ... vēlreizējas atkārtošanās ...

Dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā Kultūras kanons
... mainīgais burdons, dziedāts uz ē-o, - no suitu novada. Senākos pierakstos dūdu burdons pazīstams arī no Dienvidzemgales un Sēlijas, te īpaši varētu minēt rotāšanu, par ko Krišjānis Barons, pamatojoties uz Kārļa Blauberga ziņām, ir rakstījis: "Rotāšana bija bez šaubas visdaiļākā ... dziedāšana ...

Zīle Monika Bibliotēku un skolu mape
... Zīle Monika. Apses miets suitu dziesmas sirdī? : [sakarā ar noraidīto likumu "Par tautas nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu"] / Monika Zīle ; tekstā stāsta bij. LR kultūras ministre Ingūna Rībena, pašreizējā LR kultūras ministre Helēna Demakova // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr ...

Ziņģe Dzejas vārdnīca
... Ak, Veronika jau zinās!” “/Ziņģes/ - tā suitos sauc visas garās dziesmas, kurām ir vairāku pantiņu sižetiski saistīts teksts. Un nešķiro - tautasdziesma, kāda komponista dziesma vai tiešām ziņģē tās “latviskajā” izpratnē. Vīri ziņgā, sievas dzied. Šeit domāts, ka sievām vairāk piedienot ...

Apvidvārdi Dzejas vārdnīca
... - Saka kursniekos. Atsaucas suitos: Ko stāv āzdorē, iekše nāc! Ērdavs ir ‘izveicīgs, veikls’; atklima - ‘atbalss’; vitot - ‘dzert’; čurēt - ‘ar troksni šļākties, tecēt, plūst’; ēstgriba sveika - ‘laba ēstgriba’; ‘šņākt’ - te ‘puņķoties’. Visvairāk no visiem latv. dzejā ...

Krāsu simbolika Dzejas vārdnīca
... esot maisījums iz ticības un šaubām.” “ - Bet suitiem ir traki cimdi - zili ar sarkanu. Kā gribētos tādus noadīt! - Bišķi pa dullu tā kā... Man, var teikt, ka zila krāsa ne visai. - Bet divas vienādas zilas jau nevar sakrāsot! - Tāds jūras zils man patīk, rudzupuķu zils man patīk... - Bet noadītam ...

Maija dziedājumi pie krusta un mirušo ofīcijs Latgalē un Augšzemē Kultūras kanons
... Piemērs tam ir pēdējo gadu prakse Suitu novadā. MIRUŠO OFĪCIJS LATGALĒ UN AUGŠZEMĒ Latgalē un Augšzemes katoliskajos pagastos kopš 18. gadsimta beigām ir izplatīts īpatnējs muzikāls rituāls, ko tautā sauc par psalmiem (saļmes, salmys, saļmas, atkarībā no izloksnes), bet katoļu baznīcas praksē ...

Kokles un koklēšana Kultūras kanons
... koklēšanas tradīcijas, kuras, piemēram, bija saglabājis suitu koklētājs Jānis Poriķis, deva pamatu tradīcijas atjaunošanai. Ne mazāk svarīgas izrādījās paša instrumenta muzikālās iespējas. Visupirms, kokles - tā ir liela brīvība. Tās skan no visvieglākā pieskāriena, bet var būt arī satrauktas ...