Atbildes, kuras tu meklē

Par "Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu"
Šī virtuālā enciklopēdija — "Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca" — ir tapusi izdevniecībā "Nacionālais apgāds". Raksti ir īsi (200–500 rakstzīmes), saturs — koncentrēts, taču strukturēts pēc noteiktām rakstu shēmām, kas katrai rakstu grupai nodrošina vienādu informācijas izklāsta kārtību un blīvumu. Raksti ir sakārtoti pa nozarēm, kas atvieglo šķirkļu meklēšanu un dod ieskatu vārdnīcas tematiskajā uzbūvē. Patlaban ir publiskoti ap 32 000 šķirkļu un 3500 attēlu, taču darbs nav pabeigts — tiek turpināta gan informācijas gatavošana un rediģēšana, gan attēlu apstrāde.
Informācijas sagatavošanā piedalījušies mūsu valstī pazīstami zinātnieki, dažādu nozaru speciālisti un citi lietpratēji.
Izdevums sagatavots Pētera Apiņa redakcijā.
Redakcijas padome: Pēteris Apinis, Kārlis Ārons, Ivars Knēts, Voldemārs Krustiņš, Aija Krūze, Māra Lāce, Ivars Lācis, Ojārs Spārītis, Jānis Stradiņš, Valdis Štāls, Guntis Ulmanis (pr-js), Jānis Vētra, Andris Vilks.
Atbildīgā redaktore: Aija Krūze.
Izmantoti Nacionālā apgāda fotoarhīva materiāli.

Darbs ar "Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu"
Visi "Latvijas Enciklopēdiskās vārdnīcas" šķirkļi ir sakārtoti pēc alfabēta šķirkļu sarakstā, kas vienmēr ir pieejams loga kreisajā pusē. Šķirkļu sarakstā vienlaikus var redzēt visus šķirkļus, kuru nosaukums sākas ar izvēlēto burtu. Noklikšķinot uz šķirkļa nosaukuma, šķirkļa teksts tiek parādīts pa labi no šķirkļu saraksta.
Lai meklētu un atlasītu informāciju, meklēšanas logā jāievada vajadzīgais vārds/frāze.

Autoru saraksts